CHDK Wiki
Advertisement


Q. Čo robí program CHDK?[]

A. CHDK vylepšuje možnosti fotoaparátu nedeštrukčným spôsobom, zmeny nie sú trvalé.

Po načítaní CHDK programu sa sprístupní nasledujúca funkcionalita:

Nové funkcie[]
 • Fotografovanie do RAW, s funkciou RAW Average, RAW Sum, a vyvolávanie RAW-ov (anglicky)
 • Priorita času (Tv) - cez funkciu ovládania expozičnej hodnoty
 • Priorita clony (Av) - cez funkciu ovládania clony
 • Ultra-dlhé časy uzávierky - až do 64 sekúnd, alebo ešte dlhšie na niektorých modeloch
 • Ultra-krátke časy uzávierky - až do 1/10,000 a kratšie
 • Prispôsobiteľné vysokorýchlostné kontinuálne snímanie
 • Bracketovanie v kontinuálnom móde - bracketovanie preostrovania, času uzávierky, clony alebo ISO-a
 • Vysokorýchlostná synchronizácia blesku vo všetkých rýchlostiach až do 1/64,000 sekundy (ešte aj rýchlejších pri niektorých modeloch)
Skriptovanie[]
 • Spúštanie skriptov - vrátane bracketovania expozície, bracketovania preostrovania, intervalometer a ďalšie (anglicky)
 • Detekcia pohybu - automatické spúšťanie expozície po detekovaní pohybu. (Dosť rýchlo na zachytenie blesku.)
 • USB diaľkové ovládanie
Vylepšenia rozhrania[]
 • Prispôsobené a užívateľom editovateľné mriežky pre lepšie komponovanie, orezávanie a zarovnávanie
 • Plne prispôsobiteľný CHDK displej, umiestnenie prvkov, voliteľné farby, fonty v menu, atď.
 • Zebra mód (živé označenie pod a preexponovaných častí záberu)
 • Voliteľný indikátor stavu batérie
 • Živý histogram (RGB, zmiešaný, osvetlenia a pre každý RGB kanál)
 • Indikátor zostávajúceho miesta na karte pre RAW a Video
 • Používateľské CHDK menu (pre okamžité vyvolávanie až 10-tich obľúbených funkcií)
Extra Video funkcie[]
 • 10 úrovní bit-rate-u a 99 úrovní konštantnej kvality video kompresie
 • Odstránenie limitu na maximálnu veľkosť videa 1 GB
 • Zoom počas točenia videa (pre fotoaparáty bez tejto funkcie)
Aplikácie a extra[]
 • Kalkulátor výpočtu hĺbky ostrosti, kalkulátor výpočtu hyperfokálnej vzdialenosti s okamžitým nastavením hyperfokálnej a nekonečnej vzdialenosti a viac
 • Prehliadač súborov
 • Čítačka textov
 • Kalendár
 • Niektoré zábavné nástroje a hry :)


A ďalšie množstvo funkcií . Pozrite si užívateľské stránky ku CHDK Firmware a Allbest Firmware a získajte kompletnejší prehľad.

Tieto funkcie fungujú pre všetky modely podporované CHDK. Fotoaparát nepotrebuje mať "podobné" alebo "zdedené" funkcie v pôvodnom firmvéri - CHDK pridá všetku požadovanú funkcionalitu. Nové funkcie sú prístupné cez vlastné menu CHDK.

Tak ako sa CHDK priebežne vyvíja, pridávajú sa aj nové funkcie. Preto vymenované funkcie závisia na použití tej verzie, ktorá tieto funkcie už má. Pozrite si stránku s vecami na stiahnutie a určite nájdete verziu CHDK, ktorá vám bude vyhovovať.Q. Aké modely fotoaparátov sú podporované v rámci programu CHDK?[]

Vezmite, prosím, na vedomie, že každý model fotoaparátu a takmer každá revízia firmvéru vyžaduje vlastný jedinečný port. Je takmer nulová šanca, že port pre jeden model bude fungovať na inom modeli.

A. Momentálne je CHDK program dostupný pre tieto modely Canon fotoaparátov:
Camera: Firmware Versions

Firmware versions in green are available in stable and/or dev for download
Firmware versions in gray do not have official CHDK releases. Check porting status here
For the development status of not-yet-supported cameras, see For Developers.


Je pravdepodobné, že ktorýkoľvek fotoaparát Canon Powershot bežiaci na DIGIC II, DIGIC III alebo DIGIC 4 platforme môže byť podporovaný, avšak povedať to s istotou nie je možné pokiaľ niekto nezačne port (port = rozchodenie softvéru pre daný model, ako napr. CHDK pre váš fotoparát) pre daný konkrétny model.

Ak nejaký model fotoaparátu nie je tu na zozname, tak potom preň nie je v súčasnosti CHDK. Pozrite si tiež Nepodporované fotoaparáty, Pridanie podpory pre nový fotoaparát a Q. Môj fotoaparát ešte nie je podporovaný. Je port plánovaný? Kedy bude hotový? Ako môžem pomôcť? Pre informácie o modeloch fotoaparátov vo vývoji navštívte stránky pre vývojárov (anglicky).

Z technických dôvodov niektoré fotoaparáty nebudú nikdy podporované v CHDK. Toto zahŕňa ajQ. Môj fotoaparát ešte nie je podporovaný. Je port plánovaný? Kedy bude hotový? Ako môžem pomôcť?[]

A. Porty (port = rozchodenie softvéru pre daný model, ako napr. CHDK pre váš fotoparát) CHDK sa nerobia podľa rozpisu. Neexistuje žiaden plán a ani žiadna CHDK organizácia, ktorá určuje, ktorý port sa urobí ako ďalší. Ak sa začne práca na nejakom modeli, tak vznikne aj vlákno na fóre vývojárov a tiež wiki stránka daného modelu. Ak nie je žiadna zmienka o vývoji nikde na wiki alebo na fóre, tak nie je žiaden dôvod sa pýtať na podporu modelu: Nie je podporovaný a nikto nevie, kedy a či vôbec by mohol byť podporovaný.

Port nového modelu sa uskutoční vtedy a iba vtedy ak sa nájde vývojár, ktorý má daný model a dostatok času, motivácie a skúseností, aby dokončil port. Ak to platí o vás, tak potom môžete pomôcť. Môžete si začať čítať stránky Pre vývojárov (anglicky). Môžete tiež poslať dump firmvéru svojho fotoaparátu a postúpiť ho tak budúcim vývojárom a keď sa začne portovanie, môžete pomôcť s testovaním.

Ak je váš model podporovaný, no práve verzia vášho firmvéru neexistuje, ešte stále je potrebný vývojár, aj keď port sa už dá dokončiť bez prístupu k fotoaparátu. Ale stále neexistuje žiaden rozpis. Vo výnimočných prípadoch sa dá fotoapatát aktualizovať na podporovanú verziu. Pozrite Q. Ako zistím verziu pôvodného firmvéru môjho fotoaparátu?

Nakoniec, prosím, neprispievajte ako testeri, dúfajúc, že to pritiahne pozornosť vývojára, aby pracoval na vašom modeli. Ak nakoniec chcete stráviť hodiny a hodiny skúšaním rôznych verzií CHDK, prebíjať sa cez pády, opakované načítavania a prechádzať čiastone funkčným softvérom a napokon poctivo do detailov zdokumentovať čo ste objavili, tak vývojári privítajú vašu pomoc. Ale testovanie neznamená "Chcem vyskúšať plne funkčnú verziu CHDK na svojom fotoaparáte a dať vedieť, že funguje."Q. Ako zistím verziu pôvodného firmvéru môjho fotoaparátu?[]

A. Aby ste zistili ozajstnú verziu firmvéru svojho fotoaparátu musíte mať súbor ver.req uložený v kmeňovom adresári svojej SD karty. Naštartujte fotoaparát v prehrávacom móde. Stlačte a držte FUNC./SET ,následne stlačte DISP (na niektorých fotoaparátoch druhé tlačítko môže byť DISP . Napríklad, D10 používa DOWN. Wiki stránka fotoaparátu by mala špecifikovať, ak treba použiť iné tlačítko) Rozšírené informácie o firmvéri by sa mali objaviť na obrazovke spolu s ozajstnou verziou firmvéru (niečo ako GM1.XXY).

Notice

Pre používateľov Windows, Mac a (Ubuntu) Linuxu je prístupný nástroj na identifikáciu verzie firmvéru a na automatické stianutie správneho buildu - ACID. Existuje tiež Nemecká verzia a Španielska verzia ACIDu.


Notice

Používatelia MS Windows sa môžu dostať ku verzii firmvéru pomocou wimovho CameraVersion nástroja

.

Ak to nezafunguje, prečítajte si pozorne ďalšie riadky:

 • vytvorte súbor ver.req alebo vers.req v kmeňovom adresári svojej SD karty (pozri nižšie).
 • Dôležité: Píše sa to ver.req alebo vers.req, Q nie je G, Napíšte to správne!!!
 • zapnite fotoaparát v prehrávacom móde a počkajte, kým sa niečo objaví na obrazovke (pozor: zapnúť fotaparát v nahrávacom móde a zmeniť ho neskôr do prehrávacieho módu nemusí fungovať so všetkými modelmi!)
 • stlačte func set+disp. spolu (napr. stlač set ako prvé, držte stlačené a stlačte disp. ).

Uvidíte Meno modelu, P-ID, reťazec ako Firmware Ver GM1.00E, Stav porúch a Dátum vydania firmvéru. Časť s 1.00E je verzia firmvéru.

 • držiac func set stlačený a stlačiac disp. dvakrát, objaví sa riadok "Adj Ver.00X.00X
 • držiac func set stlačený a stlačiac disp. trikrát, objaví sa riadok "Adj Ver.00X.00X spolu s Verziou firmvéru a Verziou parametrov, pokiaľ sme vložili kartu s ver.req. Ak sme vložili kartu s vers.req, tak sa objaví ešte aj počet "Všetkých záberov", "Otvorení uzávierky" a "Zavretí uzávierky" .


ver.req je len prázdny formálny súbor.


 • Pre niektoré modely platí, že posledný súbor na karte by mal byť statický zaber a nie video. Ak je posledný súbor video, postup nemusí platiť. Stačí urobiť záber čohokoľvek, vyskúšať znova a malo by to fungovať.
 • Ak máte SX200, A480, SD1200IS (IXUS95IS), SD780IS, alebo D10, stlačte a držte tlačítkofunc set a držiac ho stlačte a pustite tlačítko Kôš/samospúšť (posunutím palca trochu dolu). Môžete ho stlačiť až 3x, zatiaľ čo držíte tlačítko func set a dostanete rôzne informácie (pri prvom stlačení dostanete verziu firmvéru).


Výroba súborov ver.req a vers.req

 • Windows
Stiahnite si program Card Tricks a spustite ho. Vyberte kartu, kliknite na Format as FAT: hotovo, ver.req súbor je teraz na karte. Poznámka: Toto zafunguje, iba ak máte kartu s kapacitou maximálne 4 GB.
jeden manuálny spôsob ako vyrobiť súbor je otvoriť si prikazový riadok a napísať:
echo > ver.req <ENTER>
a nakopírovať súbor ver.req na SD kartu.
Ďalší spôsob je vytvoriť prázdny textový súbor pomocou poznámkového bloku a premenovať ho na "ver.req".
Ešte ďalší spôsob je otvoriť si kartu v Môj Počítač, pravým tlačitkom kliknúť vnútri okna a dať Nový... a potom Textový Dokument. Vytvorí sa prázdny textový dokument a môžete ho premenovať na "ver.req" (uistite sa, že Windows ukazuje koncovky súborov, inak súbor uložíte ako "ver.req.txt").
 • GNU/Linux alebo *nix systémy
Alebo sa na *nix (Linux,Solaris,BSD atď) systémoch, z príkazového riadka dostaňte pomocou "cd" príkazov až na prípojný bod SD karty a spustite nasledujúci príkaz:
touch ver.req
 • Mac
Použite metódu z Linux/*nix systémov (hore) v Termináli , alebo, otvorte čistý dokument v Textovom editore, potom si vyberte Uložiť a uložte ho ako ver.req. Potom si vyberte kmeňový adresár na SD karte z menu.
Dôležité: V rozbaľovacom menu Uložiť zmeňte enkódovanie textu z Western (Mac OS Roman) na Unicode (UTF-16) a zrušte zaškrtnutie políčka "Ak nie je prípona, použi .txt" (ak nevidno tieto možnosti potom treba vybrať "Ako obyčajný text" z menu Formát). Potom treba kliknúť na Uložiť.

Poznámka: verzia firmvéru NIE JE 1.0.0.0 alebo 1.0.1.0 !
Je to číslo podobné: 1.01e. Ak dostanete číslo ako 1.0.1.0, potom ste to neurobili dobre a pravdepodobne ver.req alebo vers.req súbor nie je v kmeňovom adresári vloženej SD karty. Vytvorte ten súbor alebo ho premiestnite/nakopírujte na kartu a vyskúšajte znovu!

Fotoaparáty ktoré podporujú vers.req nemusia podporovať aj ver.req. Všetko, čo dostanete keď stlačíte [SET]+[DISP] budú budíky. Ak sa to stane, musíte vytvoriť "vers.req" namiesto "ver.req" na SD karte (alebo oboje a ste si istí). Potom vám [SET]+[DISP] ukáže informácie a nie hodinky.

Novšie modely (napr. G9 a G10) podporujú oboje: vers.req aj ver.req. Takto sa dajú ukazať dve nezávislé série dát, ak máte jeden alebo druhý súbor na karte, pri stlačení [SET]+[DISP]. Ak budete mať oba subory naraz na karte, fotoaparát sa bude správať ako keby tam bol iba vers.req súbor.Q. Ako môžem aktualizovať pôvodný firmvér od Canonu?[]

A. Oficiálne aktualizácie (ak sú) sa dajú nájsť tu na stránke Canonu alebo v tomto zozname (anglicky).

Informácie o neoficiálnej aktualizácii firmvéru pre A620 zo skoších verzií až po verziu 1.00F sa dajú nájsť v tejto správe(anglicky). Firmvér 1.00F sadá stiahnuť z tejto linky.

Pozor: Tieto aktualizácie zmenia natrvalo firmvér vášho fotoaparátu (nie ako CHDK program, ktorý robí zmeny iba dočasne). Ak sa niečo pokazí počas procesu aktualizácie (napr. keď sú slabé baterky), môžete skončiť s nefunkčným fotoaparátom. Uvedomte si tiež, že niektoré z týchto aktualizácií porušia záruku - aspoň tie aktualizácie, ktoré nie sú priamo od Canonu.

Poznámka: Ak aktualizujete A620 uistite sa, že ste zmazali súbor PSA620.FIR z karty pred tým ako spustíte CHDK, inak CHDK nebude bežať.

Poznámka: Nedá sa aktualizovať firmvér z "dampu" iného fotoaparátu. (s .BIN súbormi nalinkovanými ku každemu modelu fotoaparátu inde na Wiki.)Q. Spôsobí používanie CHDK porušenie záruky?[]

A. Po prvé, prosím, myslite na to, že CHDK nemá žiadnu záruku na používanie; používate ho na vlastné riziko.To, čo bude teraz nasledovať, nie je nič právnicky exaktné, len pár voľných zamyslení. Mnohí veria, že používanie CHDK neporušuje záručné podmienky, pretože sa nahráva do pamäte iba dočasne (vypnete fotoaparát a CHDK je úplne preč) a tiež nemení nič na pôvodnom firmvéri.
Technik z Canonu povedal(anglicky): "Nanešťastie, akékoľvek akualizácie softvéru fotoaparátu vykonané mimo autorizovaného Canon servisu by porušili záruku." ... a(anglicky) ... V ďalšom rozhovore s predstaviteľom Canonu o takomto špecifickom zásahu je ich odpoveď: "Ak to nie je firmvér od Canonu, tak porušuje záruku."

Je to "akutualizácia" firmvéru fotoaparátu ak sa firmvéru netýka? Je to na vás sa rozhodnúť. Nepoužívajte CHDK ak tomu nechcete dať najmenšiu šancu. Veľmi veľa ľudí používalo CHDK na svojich fotoaparátoch (vrátane veľmi experimentálnych verzií) a nebol uvedený žiaden záznam o trvalom poškodení. Takže CHDK vyzerá byť celkom bezpečný na používanie, keď sa ubezpečíte, že ide o aktualizáciu CHDK a nie pôvodného firmvéru (Skutočná aktualizácia firmvéru, ktorá nie je oficialnou aktualizáciou od Canonu, by mohla poznemiť alebo úplne pokaziť fotoaparát a porušiť záruku). Poukazujúc na ich druhý komentár (t.j. "Ak to nie je firmvér od Canonu"): CHDK nie je firmvér. Z definície, FIRMvér je softvér, ktorý zostáva v pamäti zariadenia aj keď nepoužíva žiaden zdroj energie.

Avšak toto nie je práve stanovisko a užívateľ podstupuje všetky riziká spojené s používaním. Z praktickej stránky veci, ak pošlete svoj fotoaparát do servisu a Canon povie, že záruka je porušená pretože našli dôkaz o CHDK na pamäťovej karte, tak potom sa nedá veľa upraviť (Čo by ste spravili? Miniete tisíce na súdy, aby vám opravili fotoaparát?)

Môžete však vymazať, alebo vybrať pamäťovú kartu ;)

Poznámka: V niektorých prípadoch nie je ani treba pamäťovú kartu na to aby sa detekovalo, že CHDK bežalo na fotoaparáte. Canon firmvér píše záznam do vnútornej pamäte, keď sa detekuje pád systému a tento môže obsahovať stopy po CHDK.Prípad: Poslal som svoju A710 IS do servisu, keď prestal spolahlivo fungovať prepínač módov. Používal som CHDK, ale vybral som SD kartu pred poslaním do servisu. List, ktorý som dostal s fotoaparátom naznačoval, že niektoré časti boli vymenené, t.j. bola to chyba hardvéru. Fotoaparát bol pod plnou zárukou a nemusel som platiť za opravu. Písal sa marec 2007.Prípad: Jeden chlapík sa spýtal otázku e-mailom ohľadom záruky priamo na podpore Canonu:

Hello,

Will CHDK violate the warranty of my Powershot A720? CHDK is a kind of
software program on a SD card and gets loaded into the camera's memory
upon bootup. It provides additional functionality beyond that currently
provided by the native camera firmware, it provides for example an "always on" full range Battery indicator.

So does this CHDK software violate the warranty of my camera?

Thank you for answering my question.

Sincerely,
Cet Senol

A dostal odpoveď:

Dear Cet Senol:

Thank you for your reply. After researching this software on the internet it appears that CHDK doesn't make any actual changes to your camera. If you delete the CHDK software from your memory card, or if you choose not to activate the CHDK software on the card (or remove and replace the batteries), then the camera will behave absolutely normally - nothing has been (or ever is) changed, so the warranty is not affected.

We hope this information is helpful to you. Please let us know if we can be of any further assistance with your A720 IS camera.

Thank you for choosing Canon.

Sincerely,

Joann

Technical Support RepresentativePoznámka: Podľa zákonov väčšiny krajín servis nemôže odmietnuť opravu pokiaľ nedokáže, že poruchu spôsobili práve príčiny vylúčené zo záručných podmienok.Q. Môže CHDK poškodiť môj fotoaparát?[]

Krátka odpoveď: Áno. Nie je to pravdepodobné, ale teoreticky možné. Ako už bolo povedané, CHDK vychádza bez záruky na akékoľvek použitie; môžete ho používať na vlastné riziko. CHDK je vytvorené reverzným inžinierstvom nedokumentovaného systému, ktorý priamo ovláda hardvér. Kvôli tomuto je nemožné povedať, že používanie CHDK je úplne bezpečné. Zatiaľ neboli potvrdené žiadne prípady, že by CHDK zničilo nejaký fotoaparát, ale v niektorých prípadoch by bolo veľmi ťažké rozlíšiť medzi náhodným zlyhaním a zlyhaním spôsobeným CHDK.

Dlhá odpoveď: Nie je pravdepodobné, že by CHDK trvalo poškodilo váš fotoaparát. Obaja, pôvodný firmvér a aj vývojári CHDK robia to najlepšie čo vedia, aby sa vyhli situáciám, kde by sa mohlo prihodiť niečo zlé. Sú aspoň tri spôsoby, ktorými by CHDK teoreticky mohlo poškodiť fotoaparát:

 1. Tým, že prikáže fyzickému hardvéru urobiť niečo, na čo nie je stavaný. Napríklad, je možné prikázať hardvéru objektívu aby sa hýbal, keď je objektív zavretý (anglicky). Je možné hýbať hardvérom objektívu aj za limity povolené originálnym Canon firmvérom, použitím skriptov a prenastavení. Viď UBASIC/Skripty:Tele-Makro-Mód (anglicky) a UBASIC/Skripty#Tele-Super-Makro_Mód_Komenty (anglicky). Je vhodné spomenúť, že žiaden z týchto prípadov neskončil trvalým poškodením a oba vyžadovali priamy vstup užívateľa. Do tejto kategórie spadá tiež každé extrémne prenastavenie, ktoré sa týka fyzického hardvéru.
 2. Prepísaním internej flash ROM pamäte, kde je pôvodný firmvér od Canonu, čo by spôsobio nespustiteľnosť fotoaparátu. Samozrejme, že CHDK nikdy nezapisuje úmyselne do vnútornej pamäte a preto by to chcelo extrémne nepravdepodobnú následnosť udalostí, aby sa také niečo prihodilo.
 3. Poslaním chybnej informácie Canonovej funkcie, čo by viedlo k zápisu do vnútornej flash ROM pamäte.

Ak vás toto znepokojilo, môžete minimalizovať riziko tým, že sa budete vyhýbať netestovaným verziám (testovacie verzie ponúkané na fórach, prvé beta verzie, nové vlastnosti pre hardvér), budete si dávať pozor, aké skripty spúšťate a budete sa vyhýbať extrémnym prenastaveniam. Porty, ktoré boli v obehu dlhší čas bývajú bezpečnejšie ako novučké beta verzie.

Stránka Zlyhania fotoaparátov, z ktorých je podozrivé CHDK (anglicky) zbiera záznamy o podozrivých zlyhaniach.

Varovanie:

Warning

Diskusia hore referuje iba na CHDK verzie zo súčasného CHDK vývoja pre kompaktné fotoaparáty (Powershot, Ixus atď.). Iné experimentálne projekty ako pokusy na zrkadlovkách, DV kamerách a fotoaparátoch iných výrobcov sa preberajú na fórach, používajú iné techniky a môžu niesť iné riziká. Je na zodpovednosti užívateľov plne čítať a porozumieť vývojovému vláknu experimentálnej vetvy pred použitím.
Q. Kde môžem nájsť protokol o zmenách v CHDK programe?[]

A. Choďte na stránku záznamov o zmenách(anglicky). Kliknite na číslo Chgset patriace buildu o ktorom chcete vedieť a čítajte si záznamy o zmenách. Pre archeológov CHDK, choďte na staršiu stránku záznamov o zmenách (anglicky) alebo na ešte staršiu stránku záznamov o zmenách ;) (anglicky)Q. Som zmätený! Čo si mám stiahnuť? Ako je CHDK organizované?[]

A. Tak ako CHDK sa vyvíja slobodnou spoluprácou ľudí a nie je v nej žiadna formálna štrukutúra, tak podobne v samotnom CHDK nie je iba jediná verzia a vývojová vetva. Toto môže spôsobiť trošku zmätku v ľuďoch, ktorí nevedia čo si kde stiahnuť.

CHDK sa skaldá z dvoch hlavných bodov: CHDK programu samotného a zo skriptov bežiacich na CHDK platforme.

Samotný CHDK program je rozdelený na "buildy". Buildy sú vyvíjané rozdielnymi ľudmi alebo skupinami a následne distribuované. Každý build môže mať rozdienu funkcionalitu, ale všetky sú postavené na "pôvodnom" kóde jadra CHDK, takže všetky majú aspoň nejaké základné vlastnosti spoločné.

Táto situácia vyrástla z faktu, že CHDK nikdy nemalo "centrálnu" autoritu. Vývoj môže byť robený kadekým, kadeako, v ktoromkoľvek čase!

Hlavné CHDK buildy vo vývoji sú:

 1. trunk
 1. CHDKDE vetva, obhospodárovaná členmi nemeckého fóra
 1. StereoData Maker - SDM vetva, obhospodárovaná vývojárom menom Microfungy

Na wiki môžete nájsť odkazy na historické verzie ako GrAnd build (pôvodné CHDK), MX3, Allbest, MoreBest alebo Juciphox. Vlastnosti týchto boli zapracované do súčasného "trunk".

Ste stále zmätení? Začnite s CHDK trunk buildom, ktorý sa dá stiahnuť na stránke Na stiahnutie .

Ak nie je žiaden build z trunku pre váš fotoaparát, môžete ho skúsiť nájsť na chdkdeQ. Čo je "Autobuild"?[]

A. "Autobuild" je verzia CHDK, ktorá je vo vývoji. Tak ako vývojári kompilujú nové verzie na testovanie, tak ich snaha sa "automaticky builduje" a stáva sa dostupou na webe na beta testovanie.

Ako je tomu s väčšinou beta softvéru, nie všetky vlastnosti boli úplne otestované. Niektoré vlastnosti nemusia chodiť na všetkých modeloch. Váša spätná väzba a reporty o chybách v týchto nových buildoch, sú vítané na CHDK fóre.

Nováčikom by sa mohlo zdať, že nepoužívanie Autobuildov by bolo bezpečnejšie, avšak CHDK nerobí žiadne zmeny do (firmvéru) vašeho fotoaparátu. Bolo by možné spôsobiť mechanické poškodenie fotoaparátu, ale toto je krajne nepravdepodobné práve kvôli bezpečnostým zábranam od Canonu.Q. Ako dostanem CHDK na SD kartu svojho fotoaparátu?[]

A. Celý postup je podrobne popísaný na tejto stránke.

Ďalšie poznámky:

Popísané metódy požadujú, aby SD karta bola formátovaná na FAT16, ktorý je obmedzený maximálnou veľkosťou 4 GB. Niektoré fotoaparáty podprujú SDHC (SD High Capacity) karty, ktoré môžu byť väčšie ako 4 GB.

Ak máte kartu väčšiu ako 4 GB, riešenie je vyrobiť dve partície: malú partíciu FAT16 a väčšiu partíciu FAT32. (Partícia FAT16 môže byť veľmi malá, kľudne 2 MB, a musí byť prvá na karte.) Potom dáte CHDK samozavádzacie súbory (DISKBOOT.BIN a možno PS.FIR) na partíciu FAT16 a všetko ostatné na partíciu FAT32.

Keď to budete používať, CHDK sa naštartuje z FAT16 časti SD karty. Potom automaticky zdetekuje väčšiu FAT32 partíciu a "prehodí sa" na ňu. Všetky fotky, videá, atď. sa budú ukladať na túto väčšiu partíciu a aj všetky CHDK skripty a dátové súbory sa budú načítavať odtiaľ.(Menšia partícia je nedostupná ak sa CHDK už nahralo, takže na nu nedávajte žiadne skripty alebo súbory, ktoré chcete používať!)Q. Ako si manuálne nahrám CHDK, aby som ho mohol použiť?[]

A. Existujú dve možnosti ako to dosiahnuť.

Urobte kroky opísané v metóde aktualizácie firmvéru na nahratie CHDK do fotoaparátu. Táto nemení pôvodný firmvér. Pretože CHDK je to len program rezidentný v pamäti, tak v nej zostáva iba pokiaľ sa fototaparát nevypne. Preto potrebujete nahrať CHDK vždy pri zapnutí fotoaparátu.

Existuje aj spôsob, aby sa CHDK program nahrával automaticky pri každom štarte. Použite metódu samozavádzania z uzamknutej karty

Ak sa fotoaparát zasekne alebo vypne pri aktualizácii a nereaguje na vypínač, tak potom to znamená, že tento CHDK program nie je kompatibilný s firmvérom fotoaparátu.

Ak sa niečo pokazí a fotoaparát neodpovedá, tak je treba len vypnúť fotoaparát alebo vybrať baterky (a snáď aj zmazať CHDK z pamäťovej karty) a všetko by malo byť ok.

Ak by ste chceli neskôr aktualizovať verziu CHDK, tak len nakopírujte PS.FIR (alebo PS.FI2 na najnovších fotaparátoch) a Diskboot.bin súbory na SD kartu a prepíšte ich staré verzie. Nemusíte mazať iné súbory. Všetky nastavenia sú kopatibilné medzi verziami CHDK pre ten istý model.

Po rozbehaní CHDK a nastavení všetkých možností pre histogram, zebra-mód, OSD (Grafického užívateľského rozharnia) rozloženie, fonty, farby,...atď. sa všetky nastavenia uložia v /CHDK/CCHDK.CFG súbore. Ak chcete tieto preniesť, stačí ich skopírovať na druhú SD kartu s CHDK. Uistite sa, že je v adresári /CHDK/ na novej karte.Root

Kmeňový adresár

Q. Čo je kmeňový adresár mojej SD karty?[]

A. Kmeňový adresár je prvý alebo najvrchnejší adresár. Ak má vaša SD karta písmeno jednotky "K", tak potom kmeňový adresár je "K:\".

Čo je kmeňový adresár mojej SD karty keď bežím na Mac-u?

A. Je to to čo vidíte, ked dvojklikneš na ikonku SD karty na vašej pracovnej ploche a otvorí sa okno.Q. Potrebujem špeciálnu čítačku, alebo stačí pripojiť fsvojejotoaparát k PC?[]

Card-Reader

a card reader

A. Možností je viac, čítačka je najpohodlnejšia.

Kedysi bola aj možnosť stiahnut si program volaný "The Uploader" z tejto stránky, pomocou ktorého sa dalo nahrať CHDK iba pomocou fotoaparátu. Fungoval pre modely založené na operačnom systéme VxWorks a bol otestovaný pre A610, A620, SD400 & S2. Dnes sa už nedá nájsť.

Je omnoho pohodlnejšie používať USB čítačku, najlepšie nejakú lacnú. Lacná čítačka nemá senzor na prepínač ochrany zápisu karty a to je super. Inak by ste museli prepínať kartu z/do uzamknutého stavu "Lock" zakaždým, kedy by ste chceli niečo dať na kartu alebo z nej zmazať.Pri jej kúpe treba dávať pozor na podporované formáty SD kariet (SD, SDHC, SDXC).

Ďalšia možnosť je mať fotoaparát, ktorý sa správa ako zariadenie USB Mass Storage. Ak priamo váš fotoaparát túto funkciu nepodporuje, tak by ste si mohli požičať takýto fotoaparát od priateľa na rozchodenie CHDK.Q. Keď vypnem fotoaparát a zapnem ho znova, tak CHDK už nejde. Čo je zle?[]

A. Ak použijete metódu aktualizácie firmvéru na nahratie CHDK do fotoaparátu, tak táto nemení pôvodný firmvér. Pretože CHDK je to len program rezidentný v pamäti, tak v nej zostáva iba pokiaľ sa fototaparát nevypne. Potrebujete nahrať CHDK vždy pri zapnutí fotoaparátu. Ak sa niečo pokazí a fotoaparát neodpovedá, tak je treba len vypnúť fotoaparát alebo vybrať baterky (a snaď aj zmazať CHDK z pamäťovej karty) pre návrat k pôvodnému firmvéru.

Poznámka: CHDK poskytuje aj možnosť na samozavádzanie (pozri ďalšiu otazku). Ak vytiahnete SD kartu s CHDK alebo vypnete "zamknutie SD karty", potom sa už CHDK nenahrá pri ďalšom zapnutí fotoaparátu .Q. Čo spraviť, aby sa CHDK program načítal automaticky pri štarte?[]

Poznámka: Treba používať SD kartu naformátovanú na FAT16. Nanešťastie samonahrávanie nefunguje s SD kartami naformátovanými na FAT32. Znamená to tiež, že karty do 2GB - vrátane, poslúžia dobre. Karty nad 2GB už nie celkom dobre (okrem 4 GB neštandardne naformátovaných na FAT16 formát, napr. pomocou Card Tricks). Ak váš model podporuje viac oddielov, tak môžte používať aj väčše karty s malým zavádzacím oddielom. Viac informácií sa dá nájsť na stránke zavádzacia SD karta .(anglicky)

A. Použite metódu samozavádzania z uzamknutej karty

Samozavádzanie občas nefungje, ak je fotoaparát už zapnutý priamo v nahrávacom móde.Q. Už nepotrebujem samozavádzanie dočasne/vôbec. Ako ho vypnem?[]

A1. Najjednoduchší spôsob je odomknúť SD kartu (malým prepínačom na samotnej karte, doteraz bola v pozícii Lock).
alebo
A2. Zmažte DISKBOOT.bin z SD karty (alebo ho premenujte).Q. Aké sú základné nastavenia a skratky?[]

A. Nech sa páči - zoznam doležitých klávesových nastavení a skratiek. Prečítajte si užívateľský manuál CHDK (anglicky) pre viac detailov. Pamätajte, že môžete stlačiť a držať niektoré klávesy pre simulovanie stláčania tejto klávesy viackrát, tak ako na klávesnici počítača.

Poznámka: Niektoré fotoaparáty sa môžu líšiť od toho čo je popísané dole. Skontrolujte si to na wiki stránke pre daný model.


Klávesové nastavenia špecifické pre modely:

 • Vstup do <ALT> módu:
- direct print tlačidlo pre A a IXUS/SD-sériu
- user selectable tlačidlo pre S-sériu * ( shortcut prednastavené )
* Pozrite si Použitie CHDK firmvéru (anglicky) a v ňom <ALT> mód a/alebo Ostatné ponuky ako vybrať a používať klávesy prechodu do <ALT> módu.
 • Zapínanie a vypínanie RAWu:
- <ALT> + +/- tlačidlo pre A-sériu
- <ALT> + func tlačidlo pre S-sériu
- <ALT> + erase tlačidlo pre G-sériu
- <ALT> + DISP tlačidlo pre IXUS/SD-sériu


Univerzálne klávesy a skratky:

 • Spustiť skript: <ALT>+shoot
 • Otvoriť menu "parametre skriptu": <ALT>+set
 • Vstup do hlavného konifiguračného menu: <ALT>+menu
 • Zapnúť a vypnúť Zebra mód: half shoot+left
 • Zapnúť a vypnúť Histogram: half shoot+up (na posledných verziách half shoot+down)
 • Zapnúť a vypnúť OSD: half shoot+right
 • Posúvať sa po stránkach v módoch Prehliadania súborov a Čítania súborov: zoom-in / zoom-out / half-shoot (posunie jednu stránku v móde čítania súborov)
 • (Havné konfiguračné menu) Ísť späť o úroveň: display
 • (Editor rozloženia OSD) Zmeniť o koľko pixelov sa hýbu elementy OSD (na obrazovke): display
 • (Prehliadač súborov) Otvoriť kontextové menu: leftQ. Ako sa používajú skripty?[]

A. CHDK dovoľuje automatizovať fotoaparát spúšťaním "skriptov", malých a jednoduchých programov napísaných v odľahčenej verzii BASICu. Nejaké predpripravené skripty ako bracketovanie, intervalometer atď. tu (anglicky), alebo si môžete napísať vlastné použitím scriptovacieho jazyka (anglicky). Pre použitie skriptu treba spraviť nasledovné:

 • Dať skript, ktorý chcete použiť, do CHDK/SCRIPTS-adresáru na vašej SD karte
 • Nahrať skript (Hlavné menu>Skriptovacie parametre>Nahrať skript zo súboru) a nastaviť parametre skriptu ako potrebujete
 • Pre spustenie skriptu, stlačte spúšť keď ste v <alt> móde. Tiež ho môžete zastaviť stlačením spúšte.

Ak skript nefunguje dobre, pokúste sa zvýšiť parameter "script shoot delay", ktorý znamená malé omeškanie po tom čo sa urobí záber, predtým ako sa spustí další riadok skriptu. Niektoré skripty môžu vyžadovať konkrétne nastavenia fotoaparátu. Napr. základný bracketovací skript: chodťe do menu menu>Prehliadať a prepnite ho do "off". Použite P, Tv, Av alebo M módy a aktivujte funkciu fotoaparátu, keď chcete bracketovať. Napr: Aktivujte prepínanie zaostrovania, keď chcete mať bracketovanie zaostrovania. Aktivujte kompenzáciu expozície v P móde, keď chcete mať bracketovanie expozície, a tak ďalej.Q. Nafotil som pár RAW záberov. Ako ich spracujem?[]

A. CHDK podporuje dva raw formáty: DNG a "CHDK Raw".

 • DNG je otvorený štandard a je kompatibilný s množstvom programov na spracovanie fotografií. Na fotenie do DNG musíte najprv 'vytvoriť badpixel.bin' cez raw menu. Prečítajte si o tom viac v manuáli: DNG formát (anglicky)


 • "CHDK raw" nie je úplne štandardný formát. Technicky to nie je žiaden formát, je to len dump zo senzora fotoaparátu. To znamená, že rozdielne modely fotoaparátov majú rôzny formát rawu. Programy, ktoré podorujú CHDK raw, potrebujú byť aktualizované o nové modely. Niektoré programy, ktoré podporujú CHDK rawy viacerých modelov, sú vylistované tu: konvertovanie RAWov (anglicky).


Poznámka: Je dôležité porozumieť tomu, že prípona súboru nie je to isté ako formát súboru. CHDK rawy a DNG sú často ukladané s .CRW alebo .CR2 príponou, ale NIE SÚ to Canon formáty, ktoré typicky používajú túto príponu. Vo Windowsoch sa dá skryť prípona súborov a potom "typ súboru" zobrazený windowsami je vlastne podľa prípony, nie podľa formátu dát vnútri súborov.

Pozrite si stránku o Raw (anglicky) na wiki a tiež raw subforum (anglicky) pre viac informácií.Q. Môžem navrhnúť nejakú novú vlastnosť?[]

A. Áno, určite môžete, ja keď nie všetky sa dajú vyplniť. prosím uvedomte si, že CHDK nie je schopné zmeniť štandardné správanie sa fotoaparátu, pretože nemení pôvodný firmvér. CHDK vie len "rozšíriť" existujúcu funkcionalitu.

Tu je zoznam "často podsúvaných vlastností":

Možné
 • Podpora pre viac modelov Teoreticky CHDK môže byť portovaná (anglicky) pre každý fotoaparát s Digic II - Digic IV čipom, ale zaberie to čas a chce to firmvér alebo jeho dump (ktorý by ste mohli poskytnúť, ak je firmvér dumper pre váš model). Ak je nový fotoaparát veľmi odlišný od už podporovaného modelu, tak bude veľmi tažké portovať CHDK bez toho, aby sme mali fotoaparát, pretože poriadne testovanie bude isto potrebné.
Navrhované, ale (takmer isto) neuskutočniteľné
 • Podpora SDHC pre modely, ktoré ju nemajú: nemožné, pretože je to obmedzené hardvérom fotoaparátu (hardvérové obmedzenie? alebo softérové obmedzenie v hlavnom firmvéri? SDHC má iba iný fs header, viď Rockbox port pre Sansa e200, záplata na podporu SDHC )(anglicky)
 • 640x480, a pod. s rozdielnym počtom snímkov za sekundu (A460, A530: iba 10fps pre 640x480)
 • Väčšie rozlíšenie videa ako v originálnom Canon firmvéri.
Toto by vyžadovalo zmeny v hardvéri.

Ak vlastnosť, ktorú máte na mysli ešte nebola vyžiadaná alebo ju nebude nemožné uskutočniť, cítte sa slobodne ju navrhnúť vo fóre [1].Q. Na čo sa používa bracketing expozície/zaostrovania?[]

A. Bracketing expozíie sa dá použiť na odfotenie záberu s rozdielnými expozičnými hodnotami; potom si vyberiete nalepšiu, alebo s použitím statívu ich môžete prekryť, spriemerovať, alebo urobiť s nimi čo len chceťe.

Bracketing expozíie je základom pre HDR fotografie - fotografie s vysokým dynamickým rozsahom (anglicky). Prejdite si tieto linky pre návody alebo vyskúšajte niektoré z týchto nástrojov: Photomatix (anglicky)(demo verzia), Traumflieger-DRI-Tool (nemecky)(freeware; bez inštalácie; iba natiahnite fotky a stlačte "start"), alebo Enfusion (freeware; minimalistické GUI pre Enfuse).

Bracketing zaostrovania sa používa pre zväčšenie hĺbky ostrosti fotografie - DOF (anglicky), použitím metódy volanej "Focus Stacking" (anglicky). Toto je veľmi užitočné pri fotení makra, pretože tam je hĺbka otrosti veľmi malá a veľká časť fotky je rozmazaná. Nahrajte fotky do CombineZM (anglicky)(freeware), stlačte "Macro>Do Stack" a fotky sa skombinujú do jednej, ale s veľkou hĺbkou ostrosti. Nedávno bol aktualizovaný, tak si môžete vyskúšať nové veci. "Picolay" (anglicky) je ďalší slobodný program, ktorý sa zdá byť jednoduchší na použitie. Viac slobodného, a tiež plateného softvéru, čo robí "focus-stacking" a aj návody, je možné nájsť na stránke "Nástroje na Focus-Stacking " (anglicky).
Pozrite si tiež "DoF" Stacking s použitím bracketvania zaostrenia v CHDK & CombineZM (anglicky).

Pre zarovnanie záberov je najlepšie, ked použijete statív a nebudete fotiť pohybujúce sa objekty, takže rozdielne zábery budú perfektne sedieť. V prípade, že budete fotiť z ruky a každý záber nebude perfektne zarovnaný, môže pomôcť utilitka volaná "HDR Alignment Tool" (anglicky)(linka na stiahnutie a diskusia). Aj tak pre najlepšie výsledky je vždy lepšie mať dobré zarovnanie a použiť statív. "HDR Alignment Tool" vie potom vynikajúco pomôcť ostrániť problémy.Q. Prečo mi nefunguje program na diaľkové snímanie?[]

A. Ak používate programy ako Remote Capture od Canonu, "Cam4you Remote" (anglicky)(najlepší aký som našiel! ~keo~), "PSRemote" (anglicky)(beží už cez rok, pribalené je aj dll a ukážka c kódu), alebo "Time-Lapse" (anglicky)(má príjemnú geo-poziciovú funkciu na dorovnávanie meniaceho sa východu/západu Slnka), tak potrebujete "zahrkať" fotoaparátom, pri prvom pripojení. Malé opozdenie CHDK pri štarte môže/bude brániť týmto programom pred poriadnym pripojením ku fotoaparátu. Iba vyberte SD kartu a odomknite (UN-lock) kartu, aby ste vypli samozavádzanie CHDK. Alebo ak nepoužívate samozavádzanie CHDK, naštartujte fotoaparát bez CHDK. Potom by sa tieto programy na diaľkové snímanie mali pripojiť tak ako obyčajne. Možno sa budúce verzie týchto programov budú dať upraviť tak, aby fungovali s CHDK. Tým by sa značne dali vylepšiť ich vlastné schopnosti, keby fotoaparáty diaľkovo bežali spolu s CHDK skriptami. Žiadosť ich autorom by mohla pomôcť.Q. Spotrebúva CHDK program viac baterky?[]

A1. (odpoveď hodná mudrca) Áno, pretože budete používať fotoaparát omnoho viac!
A2. Obávaný a záhadný problém vycucaných bateriek. Najprv zistíte nielen, že váš fotoaparát sa viac zahrieva, ale aj že cucá baterky asi tak 10x rýchlejšie. Nebojte sa, toto nemá nič do činenia s CHDK samotným. Má to niečo spoločné, s tým ako veľmi sa snažíte robiť veci, ktoré ste nerobili pre tým. Sekvencie s 10 a viac zábermi, testy intervalometra, prebehnete všetky skripty, budete hľadať najvhodnejšie farbičky pre grafické rozhranie, meniť rozloženie prvkov na obrazovke, porovnávať typy histogramov, nastavovať a testovať citlivosť pre Zebra mód, nahrávať všetky mriežky a zisťovat, ktorá vám sedí najviac, testovať čítačku súborov na obľúbenej e-knihe, strácať sa v Sokobane alebo Reversi, atď, atď. Neschopní odložiť fotoaparát na celé hodiny a objavovať a robiť nové veci. Budete tvrdiť, že sa vám to stalo už po 10 minútach používania CHDK, ale myslím si, že ak si to odstopujete, tak zistíte, že ste v tom boli celé hodiny. (Čas beží rýchlo, keď sa zabávate.) Je to tiež psyhologická záležitosť. Napätie na NiMH baterkách spadne veľmi rýchlo z najväcsej hodnoty na hodnoty bežné pri ich používaní. Zbadáte ten prvý pokles pri použití nových bateriek a myslíte si, že že to bude klesať vždy tak rýchlo. Na tento efekt, že "CHDK strašne rýchlo žerie baterky" si zvyknete asi po 3 mesiacoch hrania sa s CHDK. Môžete zvážiť kúpu ďalších dvoch párov nabíjateľných bateriek (vždy udržujte ďalšie páry bateriek nabité, rýchlonabíjačka s nabíjacím prúdom aspoň 500mA by mohla pomôcť) pokiaľ sa tento problém sám neporieši. :)

B. Pár ľudí meralo mieru spotreby bateriek a zistili, že CHDK neovplyvňuje ich spotrebu (ani minimálne). Nie je žiaden rozdiel, či je živý histogram zapnutý alebo nie, pretože procesor fotoaparátu beží stále (sleduje či stláčate gombíky v slučke) a histogram sa počíta aj keď sa nezobrazuje.
Používtelia CHDK majú tendenciu stláčať spúšť častejšie ako obyčajní užívatelia, pretože im to umožňuje vidieť nielen štvorček, ale aj histogram, zebru, atď. Treba myslieť na to, že to zapína zakaždým aj automatické zaostrovanie a ďalšie energeticky "hladné" funkcie.

Ak vás zaujíma, ktorý mód žerie koľko bateriek, detaily môžete nájsť tu (anglicky).Q. Na čom je založený Histogram/Zebra? Na JPEGu alebo na RAWe?[]

A. Je založený na náhľadoch, alebo viac technicky povedané, na obrázkoch z vyrovnávacej pamäte živého náhľadu, ktorá obsahuje YUV dáta.Q. Prečo niektoré extrémne prenastavenia nefungujú?[]

Nedarí sa mi prinútiť fotoaparát, aby spravil 2-minútovú expozíciu, aj keď som nastavil 120 sekúnd. Prečo tiež nemôžem použiť ISO 3200, keď som ho nastavil? Tiež: je nejaký zoznam, kde si viem pozrieť fotoaparáty podporujúce CHDK, aby som si vybral taký, čo naplní moje očakávania podľa vylepšených funkcií?

A. Pozrite si túto stránku a tabuľku o všetkých prenastaveniach (v poslednej verzii CHDK) pre každý konkrétny model fotoaparátul: Nové funkcie s CHDKQ. Do akej miery sú cchdk.cfgs kompatibilné?[]

Môžem použiť rovnaké *.cfg súbory na rôznych SD kartách a používať ich medzi rôznymi modelmi fotoaparátov?

A. Asi od polovice septembra 2008 sa dajú použivať cchdk.cfg konfiguračné súbory na všetkých verziách CHDK, vrátane tých čo budú nasledovať * - keby sa nedalo, tak to oznámime alebo pravdepodobne premenujeme konfiguračný súbor. Môžete použiť rovnaký *.cfg súbor na rôznych SD kartách bez problémov - avšak NESMIETE používať *.cfg súbor z iného modelu fotoaparátu, napr. *.cfg súbor z G9 na IXUS - pravdepodobne nie su kompatibilné. Ak skopírujete celý obsah SD karty na inú SD kartu, aby ste ju použili v inom fotoaparáte (v inom modeli (napr. g9 vs. ixus) alebo na rovnakom modeli) niektoré veci nemusia fungovať úplne správne, napríklad: subor s informáciami o zlých pixloch - ten sa mení od fotoaparátu k fotoaparátu. Tiež *.edg súbory sa budú líšíť na rôznych modeloch. Poznámka: Hovoríme o oficiálnych CHDK verziách (hlavne o autobuilde). Ak používate vývojové vetvy niekoho iného alebo experimentálne buildy, tak nemôžeme zaručiť, ze to pobeží - vždy si zálohujte *.cfg súbory, keď prejdete na iný (neoficiálny-CHDK-) build! Často *.cfg konfiguračné súbory NIE SÚ kompatibilné ! Toto sa netýka SDM buildu - ten používa iné meno pre konfiguračný súbor.Q. Mám Mac, ako môžem používať s CHDK?[]

Q. Zdá sa mi, že CHDK nebeží zo žiadnej SD karty, ktorú dám do fotoaparátu. Alebo potom čo sa mi podarilo CHDK rozbehať, nedarí sa mi bežať skripty písané pre môj fotoaparát!

A. Ak používate CHDK s MAC-om, choďte na stránku Mac FAQ (anglicky). Všetky otázky vám budú zodpovedané práve tam.Q. CHDK mi ide, ale niekedy mi fotoaparát spadne. Je to chyba?[]

A. Môže to byť chyba, najmä ak ide o nový port CHDK pre váš fotoaparát. Ale tiež často pády nastávajú kôli nedostatku RAM pamäti, zvlášť ak máte fotoapát, ktorý má malú pamäť ako napr. A710IS, A630 alebo A570IS. Ani Canon firmvér ani CHDK nedávajú výstup pre chyby ohľadom pamäte. Existujú spôsoby ako šetriť RAM, prosím, prečítajte si CHDK/Používanie pamäte fotoaparátov (anglicky) pre viac informácií.Next Step: Downloads[]


Advertisement