CHDK Wiki
Advertisement
// CHDK språkfil på svenska
// Översättning Mr B
// Codepage Win1252 
// Format :
// <id> "<text>"
//  <id>  - skall vara positivt nummer
//  <text> - all text skall omges av citationstecken
 
 1 "Huvudmeny"

 2 "RAW-inställningar ->"
 3 "Displayinställningar ->"
 4 "Histograminställningar ->"
 5 "Zebrainställningar ->"
 6 "Scriptinställningar ->"
 7 "Inställningar displayelement ->"
 8 "Övrigt ->"
 9 "Debug ->"
 10 "Återställ till default"
 11 "Spara inställningar"

 12 "<- Tillbaka"


 13 "RAW"

 14 "Spara RAW"
 16 "Bara 1:a som RAW i en serie"
 17 "RAW-fil i dir med JPEG"
 18 "RAW-filprefix"
 19 "RAW-filändelse"


 20 "Display"

 21 "Visa displayelement"
 22 "Visa RAW/EXP status"
 23 "Visa optiska parametrar"
 24 "Zoomparameter"
 25 "Visa parametrar för skärpedjup"
 26 "Visa klocka"
 27 "Display-editor"
 28 "Batteriparametrar ->"


 29 "Histogram"

 30 "Visa histogram"
 31 "Histogramlayout"
 32 "Histogramskala"
 33 "Visa över/under EXP i histogram"
 34 "Ignorera gränsskiktstoppar"
 35 "Autoförstora"


 36 "Zebra"

 37 "Aktivera Zebra"
 38 "Zebrautseende"
 39 "Tröskelvärden för underexp"
 40 "Tröskelvärden för överexp"
 41 "Återställ display till orginal"
 42 "Återställ display till CHDK"
 43 "Displayelement över zebra"


 44 "Script"

 45 "Ladda script från fil"
 46 "Script fotofördröjning (.1s)"
 47 "Nuvarande script"
 48 "Script parametrar"


 49 "Displayelement"

 50 "Språk"
 51 "ANSI codepage"
 52 "RBF font för menyer"
 53 "Färger"
 54 "Displaytext"
 55 "Bakgrund"
 56 "Histogram"
 57 "Histogram bakgrund"
 58 "Histogram gränsskikt"
 59 "Histogram EXP-varningar"
 60 "Zebra Underexponering"
 61 "Zebra Överexponering"
 62 "Batteriikon"
 63 "Menytext"
 64 "Menybakgrund"
 65 "Text i textläsaren"
 66 "Bakgrund i textläsaren"


 67 "Övrigt"

 68 "Fil-browser"
 69 "Kalender"
 70 "Läsare för textfiler ->"
 71 "Spel ->"
 72 "Ficklampa"
 73 "Visa splash screen vid start"
 74 "Använd zoomknapp för MF"
 75 "<ALT> knapp"
 76 "Visa palett"
 77 "Visa build info"
 78 "Visa minnesinfo"


 79 "Debug"

 80 "Visa PropCases"
 81 "PropCase sida"
 82 "Visa övriga värden"
 83 "Minnesbrowser"
 84 "RAM dump vid ALT +/- "
 85 "Gör kortet bootbart"


 86 "Batteri"

 87 "Maxspänning"
 88 "Minspänning"
 89 "25+ steg"
 90 "Visa procent"
 91 "Visa i volt"
 92 "Visa ikon"


 93 "Läsare"

 94 "Öppna ny fil"
 95 "Öppna senaste"
 96 "Välj RBF font"
 97 "Codepage"
 98 "Bevara ord"
 99 "Aktivera autoscroll"
100 "Fördröjning autoscroll (s)"


101 "Spel"

102 "Reversi"
103 "Sokoban"


104 "*** Återställning ***"
105 "Återställer till default\Är Ni säker?"

106 "*** Build Info ***"
107 "CHDK Ver: %s, #%s\nDatum:  %s\nTid:  %s\nKamera: %s\nFW Vers: %s"

108 "*** Minnes Info ***"
109 "Tillgängligt: %d bytes"

110 "*** Information ***"
111 "Var god ställ kameran\ni PLAY-läge\noch försök igen. :)"

// file browser titles
112 "Filbrowser"
113 "Välj scriptfil"
114 "Välj textfil"
115 "Välj RBF-font fil"
116 "Välj språk fil"

// för kalendern
117 "Januari"
118 "Februari"
119 "Mars"
120 "April"
121 "Maj"
122 "Juni"
123 "Juli"
124 "Augusti"
125 "September"
126 "Oktober"
127 "November"
128 "December"

129 "Mån"
130 "Tis"
131 "Ons"
132 "Tor"
133 "Fre"
134 "lör"
135 "Sön"

136 "Idag:"

// meddelanderutans knappar
137 "Ok"
138 "Ja"
139 "Nej"
140 "Avbryt"

// Display-editorn
141 "Histogram"
142 "Skärpedjup"
143 "RAW/EXP"
144 "övrigt "
145 "Batt ikon"
146 "Batt text"
147 "Klocka"

// palette
148 "Tryck SET för att visa färger"
149 "    Tryck MENU för att avsluta     "
150 "Färg"
151 "Använd %s för att välja färg"

// reversi
152 "*** Resultat ***"
153 "Ni vann! :)"
154 "Ni förlorade! :("
155 "Ert drag! :/"

156 "*** Fel drag ***"
157 "Ni kan ej vara här!"
158 "Denna cell är ej tom!"

159 "Drag: Ert   "
160 "Drag: Dator"
161 " GAME OVER "
162 " Vit Svart "

163 "*** Om ***"

// sokoban
164 " Level"
165 " Drag"
166 "*** Klar ***"
167 "Ja!\n Ni klarade det! "

// console
168 "*** STARTAD ***"
169 "*** AVBRUTEN ***"
170 "*** KLAR ***"

// file browser
171 "*** Töm mappen ***"
172 "Mappen kommer att\ntömmas på ALLA filer\nÄr Ni säker?"
173 "*** Ta bort fil ***"
174 "Filen kommer att tas bort\nÄr Ni säker?"

// benchmark
175 "Benchmark"
176 "Beräknar..."
177 "Kamera benchmark  Tryck [set] för start"
178 "Skärm"
179 "Skriver    :"
180 "Läser     :"
181 "Minne"
182 "Flash-kort"
183 "Skriver (RAW) :"
184 "Skriver (Mem) :"
185 "Skriver (64k) :"
186 "Läser (64k) :"

187 "Avaktivera LCD off"

188 "Klipp ut"
189 "Kopiera"
190 "Klistra in"
191 "Ta bort"
192 "Inverterat val"
193 "*** Klipp ut filer ***"
194 "Vill Ni klippa ut\n%d valda filer\nfrån %s/?"
195 "*** Kopiera filer ***"
196 "Vill Ni kopiera\n%d valda filer\nfrån %s/?"
197 "*** Ta bort filer ***"
198 "Vill Ni ta bort\n%d valda filer?"
199 "Upptagen..."

200 "Visa grids"
201 "Ladda grid från fil"
202 "Grid-linjer"
203 "Grid-inställningar ->"
204 "Välj grid-fil"
205 "Nuvarande grid"

206 "Brusreducering"

207 "Färg override grid"
208 "Linjefärg"
209 "Fyllnadsfärg"

210 "Högkomprimerad Film"
Advertisement