CHDK Wiki
Advertisement

Informacja[]

Polski plik językowy (4.2.2009) dla wersji build 0.9.5, revision 702.

Począwszy od wersji Autobuild 0.8.7, revision 616 polski plik językowy jest automatycznie dołączany do tworzonych wydań, jednak zmiany mogą być dołączane z opóźnieniem.

Polskie znaki są widoczne dla czcionki domyślnej po ustawieniu Strony kodowej (Code Page) na Win1250. Czcionki RBF można sobie przygotować samodzielnie: RBF Editor

Akronim OSD (On Screen Display) jest dość rozpowszechniony, trudno chociażby znaleźć folder reklamowy ze sprzętem RTV, w którym nie byłby on używany, podobnie jak RAW (cyfrowy negatyw) lub EXP (ekspozycja), dlatego dla zaoszczędzenia miejsca nie były tłumaczone.


Sposób użycia[]

 1. Skopiuj tekst poniżej (1 "Menu główne" 2 "Parametry RAW" ... do końca szarej ramki) i wklej do pliku tekstowego w Notatniku
 2. Zapisz plik tekstowy z rozszerzeniem .lng (zamiast standardowego .txt) -> w oknie zapisu należy wybrać opcję Zapisz jako typ: Wszystkie pliki
 3. Skopiuj plik (np. polish.lng) na kartę pamięci do katalogu CHDK/LANG
 4. Uruchom aparat, wejdź w Menu Główne trybu ALT
 5. Wybierz Main Menu->Visual Settings->Language...->POLISH.LNG
 6. Ustaw stronę kodową OSD (OSD Code Page): Menu główne->Ustawienia wyglądu->Strona kodowa->Win1250
 7. Opcjonalnie ustaw plik czcionki RBF o wielkości liter mniejszej od domyślnej (np.: 12pkt, 14pkt), aby zobaczyć lepiej niektóre teksty menu (w zależności od posiadanego wyświetlacza może to być np. Verdana, 11 pt, bold lub większa).

Więcej informacji oraz przygotowane pliki do pobrania na forum CHDK oraz na stronie Dyskusji

Tłumaczenie[]

// Translation by hADeSik http://www.hadesik.waw.pl : February 4, 2009
// Uwagi i poprawki do tłumaczenia: http://chdk.wikia.com/wiki/Talk:Language:_Polish i http://chdk.wikia.com/wiki/Language:_Polish
// Podziękowania dla [OSO], winiarro, AndrzejM i wszystkich tych, którzy pomagali przy powstaniu tego tłumaczenia
// Plik językowy dla CHDK
// Format:
// <id> "<tekst>"
//  <id>  - liczba naturalna
//  <tekst> - sensowny tekst w cudzysłowie
 
 1 "Menu główne"

 2 "Parametry RAW"
 3 "Parametry OSD (co wyświetlać)"
 4 "Parametry histogramu"
 5 "Parametry prześwietlenia (Zebra)"
 6 "Parametry skryptów"
 7 "Ustawienia wyglądu (jak wyświetlać)"
 8 "Inne funkcje"
 9 "Parametry debugowania"
 10 "Przywróć ustawienia domyślne..."
 11 "Zapisz ustawienia..."

 12 "Wstecz"


 13 "RAW - obraz w formacie surowym"

 14 "Zapisuj w RAW"
 16 "Tylko pierwszy RAW w serii"
 17 "Pliki RAW w katalogu z JPEG"
 18 "Prefiks pliku RAW"
 19 "Rozszerzenie pliku RAW"


 20 "OSD - wyświetlanie funkcji menu na ekranie"

 21 "Pokaż OSD"
 22 "Pokaż informacje o RAW/EXP"
 23 "Pokaż parametry grupy ‘Inne’"
 24 "Wartość powiększenia (Zoom)"
 25 "Pokaż kalkulator głębi ostrości (DoF)"
 26 "Pokaż zegar"
 27 "Edycja układu OSD na ekranie LCD->SET"
 28 "Bateria"


 29 "Histogram - wykres punktów o różnej jasności"

 30 "Pokaż histogram 'Na żywo'"
 31 "Wygląd histogramu"
 32 "Tryb histogramu (lin/log)"
 33 "Pokazuj Niedo/Prześwietlenie"
 34 "Ignoruj skrajne wartości"
 35 "Automatyczne powiększanie"


 36 "ZEBRA - wizualizacja prześwietleń"

 37 "Rysuj Zebrę (prześwietlenia)"
 38 "Tryb Zebry"
 39 "Próg wizualizacji niedoświetlenia"
 40 "Próg wizualizacji prześwietlenia"
 41 "Przywróć oryginalny ekran"
 42 "Przywróć OSD"
 43 "Rysuj na Zebrze"


 44 "Skrypt - automatyzacja działania aparatu"

 45 "Wczytaj skrypt z pliku..."
 46 "Opóźnienie wykonania skryptu (.1s)"
 47 "Aktualny skrypt"
 48 "Parametry skryptu"


 49 "Ustawienia wyświetlania"

 50 "Język... (Language)"
 51 "Strona kodowa (PL => 1250)"
 52 "Czcionka menu z pliku *.RBF..."
 53 "Kolory"
 54 "Tekst OSD"
 55 "Tło OSD"
 56 "Histogram"
 57 "Tło histogramu"
 58 "Krawędź histogramu"
 59 "Znaczniki naświetlenia histogramu"
 60 "Eksponuj niedoświetlenia"
 61 "Eksponuj prześwietlenia"
 62 "Kolor ikony baterii"
 63 "Tekst menu"
 64 "Tło menu"
 65 "Tekst przeglądarki tekstów
 66 "Tło przeglądarki tekstów"


 67 "Różne inne ustawienia i funkcje"

 68 "Przeglądarka plików"
 69 "Kalendarz"
 70 "Czytnik plików tekstowych"
 71 "Gry"
 72 "Funkcja latarki"
 73 "Pokaż obraz startowy przy ładowaniu"
 74 "Zoom ustawia ostrość (w trybie MF)"
 75 "Przycisk trybu <ALT>"
 76 "Rysuj paletę kolorów"
 77 "Pokaż informacje o wersji"
 78 "Pokaż informacje o pamięci"


 79 "Konsola - debugowanie"

 80 "Wyświetlaj dane debugowania"
 81 "Strona PropCase"
 82 "Pokaż ‘Inne’ wartości"
 83 "Przeglądarka pamięci"
 84 "ALT +/- działanie debugowania"
 85 "Ustaw kartę pamięci jako bootowalną..."


 86 "Ustawianie wyświetlania inf. o baterii"

 87 "Napięcie MAX baterii (mV)"
 88 "Napięcie MIN baterii (mV)"
 89 "Krok [0]=25mV, [ ]=1mV"
 90 "Pokaż stan baterii jako % pełnej"
 91 "Pokaż stan baterii jako napięcie"
 92 "Pokaż ikonę baterii"


 93 "Przeglądarka plików tekstowych"

 94 "Otwórz plik tekstowy"
 95 "Wczytaj ostatnio otwarty plik"
 96 "Wybierz czcionkę *.RBF"
 97 "Strona kodowa"
 98 "Zawijanie tekstu"
 99 "Włącz automatyczne przewijanie"
100 "Opóźnienie auto.przewijania (sek.)"


101 "Gry"

102 "Reversi (Othello)"
103 "Sokoban"


104 "*** Opcje resetowania ***"
105 "Czy NA PEWNO przywrócić\nustawienia domyślne?"

106 "*** Informacje o wersji ***"
107 "Wersja CHDK: %s %s\nData:    %s\nCzas:    %s\nAparat:   %s\nWersja FW:  %s\nKompilator: %s"

108 "*** Informacje o pamięci ***"
109 "Wolna pamięć: %d bajtów\nRozmiar CHDK: %d bajtów\nzaładowany z: 0x%X"

110 "*** Informacja ***"
111 "Proszę przełączyć aparat\nw tryb PRZEGLĄDARKI\ni spróbować ponownie. :)"

// file browser titles
112 "Przeglądarka plików"
113 "Wybierz plik skryptu"
114 "Wybierz plik tekstowy"
115 "Wybierz plik czcionki *.RBF"
116 "Wybierz plik językowy"

// for calendar
117 "Styczeń"
118 "Luty"
119 "Marzec"
120 "Kwiecień"
121 "Maj"
122 "Czerwiec"
123 "Lipiec"
124 "Sierpień"
125 "Wrzesień"
126 "Październik"
127 "Listopad"
128 "Grudzień"

129 "Pon"
130 "Wto"
131 "Śro"
132 "Czw"
133 "Pią"
134 "Sob"
135 "Nie"

136 "Dzisiaj:"

// messagebox buttons
137 "Ok"
138 "Tak"
139 "Nie"
140 "Anuluj"

// OSD layout editor
141 "Histogram"
142 "Kalkulator głębi ostrości (DoF)"
143 "RAW/EXP"
144 "Inne"
145 "Ikona baterii"
146 "Stan baterii (mV/%)"
147 "Zegar"

// palette
148 "Wciśnij SET, aby wybrać kolor"
149 "  Wciśnij MENU, aby wyjść  "
150 "Kolor"
151 "Użyj %s, aby wybrać kolor"

// reversi
152 "*** Wyniki gry ***"
153 "Wygrałeś grę! :)"
154 "Przegrałeś grę! :("
155 "Remis! :/"

156 "*** Zły ruch ***"
157 "Tu nie wolno!"
158 "To pole jest zajęte!"

159 "Twój ruch   "
160 "Ruch komputera"
161 " KONIEC GRY "
162 " Białe Czarne "

163 "*** O grze ***"

// sokoban
164 " Poziom"
165 " Ruchy"
166 "*** Ukończono ***"
167 "TAK!\n Udało się! "

// console
168 "*** ROZPOCZĘTO ***"
169 "*** PRZERWANO ***"
170 "*** ZAKOŃCZONO ***"

// file browser
171 "*** Wyczyść katalog ***"
172 "Czy NA PEWNO chcesz\nwykasować WSZYSTKIE pliki\nz wybranego katalogu?"
173 "*** Usuń plik ***"
174 "Czy NA PEWNO chcesz\nusunąć wybrany plik?"

// benchmark
175 "Test wydajności"
176 "Trwa testowanie..."
177 "Test aparatu. Naciśnij [SET], aby zacząć"
178 "Ekran"
179 "Zapis       :"
180 "Odczyt       :"
181 "Pamięć"
182 "Karta pamięci"
183 "Zapis (RAW)    :"
184 "Zapis (Pam)    :"
185 "Zapis (64k)    :"
186 "Odczyt (64k)    :"

187 "Bez wyłączania LCD gdy:"

188 "Wytnij"
189 "Kopiuj"
190 "Wklej"
191 "Usuń"
192 "Odwróć zaznaczenie"
193 "*** Wytnij pliki ***"
194 "Czy NA PEWNO chcesz\nwyciąć %d wybrane pliki\nz %s/?"
195 "*** Kopiuj pliki ***"
196 "Czy NA PEWNO chcesz\nskopiować %d wybrane pliki\nz %s/?"
197 "*** Usuń pliki ***"
198 "Czy NA PEWNO chcesz\nusunąć %d wybrane pliki?"
199 "Proszę czekać..."

200 "Pokaż linie siatki"
201 "Wczytaj siatkę z pliku..."
202 "Linie siatki"
203 "Siatka"
204 "Wybierz plik siatki"
205 "Aktualna siatka"

206 "Redukcja szumów"

207 "Zmień kolor siatki"
208 "Kolor linii"
209 "Kolor wypełnienia"

210 "Obliczanie głębi ostrości (DoF)"
211 "Kalkulator głębi ostrości (DoF)"
212 "Ostrość 'Canona' jako najbl. obiekt" 
213 "Użyj odl. ostrości z EXIF (PC65)"
214 "Pokaż odl. ostrości w ‘Innych’"
215 "Pokaż najbl. ostry obiekt w ‘Innych’"
216 "Pokaż najdal. ostry obiekt w ‘Innych’"
217 "Pokaż odl. hyperfokalną w ‘Innych’"
218 "Pokaż głębię ostrości (DoF) w ‘Innych’"


219 "Ustawienia dodatkowe"
220 "Parametry 'Inne'"
221 "Pokaż w trybie podglądu"	
222 "Pokaż 'aktualny zoom'"
223 "Pokaż 'realną' przesłonę"
224 "Pokaż 'realne' ISO"
225 "Pokaż ISO 'Canon'"
226 " Pokaż ISO tylko w trybie AutoISO"
227 "Pokaż ustawienia ekspozycji Ev (Tv+Av)"
228 "Pokaż zmierzoną Ev (Bv+Sv)"
229 "Pokaż ustawienia Bv (jasności)"
230 "Pokaż zmierzone Bv"
231 "Pokaż wart.prześwietlenia (bez flasha!)"
232 "Pokaż luminancję sceny"

233 "Ustawienia nagrywania filmów wideo"
234 "Parametry wideo"
235 "Tryb wideo"
236 "Strumień (Bitrate) wideo"
237 "Jakość wideo"


238 "Dod.opcje fotogr.(silniej.od 'ustawień Canona')"
239 "Wymuszone opcje naświetlania"
240 "Wymuszony czas ekspozycji"
241 " Mnożnik czasu exp. (Tv)"
242 "Wymuszona przysłona"
243 "Wymuszona wartość ISO"
244 "  Mnożnik wartości ISO"
245 "Ustaw odległość ostrości"
246 "  Mnożnik ostrości (mm)"

247 "Bracketing w trybie zdjęć seryjnych"
248 "Ustaw Bracketing (zdjęcia seryjne)"
249 "Bracketing migawki (TV)"
250 "Bracketing przysłony (AV)"
251 "Bracketing ISO"
252 "  Mnożnik ISO"
253 "Bracketing ostrości (Tryb M)"
254 "  Mnożnik (mm)"
255 "Kolejność Bracketingu"

256 "Automatyczny start"
257 "Zdalne sterowanie przez USB"

258 "Kontrola ekspozycji (bez flasha)"
259 "Kontrola ekspozycji (bez flasha)"
260 "Przelicz ekspozycję"
261 "Kolejność przeliczania ekspozycji TV"
262 "Kolejność przeliczania ekspozycji AV"
263 "Kolejność przeliczania ekspozycji ISO"

264 "Wyczyść wymuszane opcje@start"

265 "'Canonowska' wartość prześwietlenia"

266 "'Wywołaj' RAW i zapisz jako JPG"
267 "Proszę przełączyć aparat w tryb\nfotografowania i wykonać\n'puste' zdjęcie, aby utworzyć plik JPG."
268 "Wybierz plik RAW"
269 "Sumowanie RAW’ów"
270 "Uśrednianie RAW’ów"
271 "Za mało miejsca na karcie pamięci:\n%dM wymagane, %dM dostępne."

272 "Pokaż OSD w trybie przeglądania"
//273 "Pokaż parametry"
273 "Lista zadań na starcie"

274 "Odleg. względna od soczewki"
	
275 "Wyczyść ustaw. Bracketingu przy starcie"

276 "Utwórz 2 partycje na karcie pamięci"
277 "Zamień partycje"
278 "Zamierzasz USUNĄĆ WSZYSTKIE DANE\nz karty. Czy kontynuować?"
279 "Ta karta ma tylko jedną partycję."
280 "Błąd"
281 "Ostrzeżenie"
282 "Informacja"
283 "Zebra RGB (tylko prześwietlenie)"

284 "Stan filtra ND"
	
285 "Pokaż histogram z siatką"

286 "Ostrzeżenie OSD"
287 "Tło ostrzeżenia OSD"
288 "Kolor ikony wolnej pamięci"
289 "Pokaż ikonę wolnej pamięci"
290 "Położenie info o pamięci"
291 "Pokaż wolną pamięć w %"
292 "Pokaż wolną pamięć w MB"
293 "Tekst wolnej pamięci"
294 " Pokaż ile RAW-ów się zmieści"
295 "Pozostało RAW-ów"

296 "Pokaż stan RAW"

297 "Pokaż wartości w wideo"

298 "Metoda zmiany szyb.migawki Tv"
299 "Aktywuj menu użytkownika"
300 "Menu użytkownika"
301 " "

302 "Skala konwert.obiektywu, 100=1x"
303 "Pokaż pasek wolnej pamięci"
304 " Rozmiar wyświetlania"
305 " Szerokość/Wysokość"
306 " próg proporcjonalny (%)"
307 " próg absolutny (MB)"
308 "Kryterium ostrzegania"
309 " Próg ostrzeżenia"
310 "Zoom optyczny"
311 "Zegar"
312 "Ustawienia zegara"
313 "Format wyświetlania czasu"
314 "Kolor tła ikony 'wolna pamięć'"
315 "Zegar 12 godz."
316 "Naciskając migawkę pokaż"

317 "Ustawienia wskaźnika Raw"
318 "Raw"

319 "Ustawienia wskaźnika wolnego miejsca"
320 "Wolne miejsce"

321 "Personalizuj parametry automatycznego ISO"
322 "Dostosuj automatyczne ISO"
323 "Włącz personalizację automatycznego ISO"
324 "Najdłuższy czas migawki"
325 "Współczynnik (1/ogniskowa/k)"
326 "Współczynnik IS (Tv*k)"
327 "Max ISO HI (x10)"
328 "Max ISO AUTO (x10)"
329 "Min ISO (x10)"

330 "Kolor tekstu belki tytułowej menu"
331 "Kolor tła belki tytułowej menu"
332 "Kolor 'aktywnego' tekstu"
333 "Tło 'aktywnego' tekstu"
334 "Wyśrodkuj Menu"
335 "Wycisz ustawianie powiększenia (Zoom)"

336 "Usuwanie złych pikseli"
337 "Wyłącz"
338 "Uśredniaj"
339 "RAWconv"

340 "Wymuszanie zmian"
341 "Wymuszone tło"
342 "Wyłącz wymuszane opcje"
343 " Dołączyć AutoIso & Bracketing?"
344 " Ukryj gdy ?"
345 "Wyłącz @ nagr. wideo?"
346 "Pokazywać pozostały czas wideo?"
347 " Częstotliwość odświeżania (~sek.)"
348 "Pozostały czas wideo"
349 "Czyścić parametry wideo przy starcie?"
350 "Włączyć szybkie przełączanie Ev?"
351 "  Rozmiar kroku (1 EV)?"
352 "Korygowanie EV"
353 "Czy NA PEWNO chcesz usunąć WSZYSTKIE\npliki RAW bez powiązanych JPG\nz katalogu DCIM?"
354 "Czy NA PEWNO chcesz usunąć WSZYSTKIE\npliki RAW bez powiązanych JPG\nz wybranego katalogu?"
355 "Czy NA PEWNO chcesz usunąć pliki\nbez powiązanych JPG?\n(Wyłączając zaznaczone)"
356 "Funkcji czyszczenia RAW\nnie można zastosować do tej pozycji"
357 "*** Czyszczenie plików RAW ***"
358 "Czyść pliki RAW"
 
359 "Menu użytkownika jako główne"

360 "Zestaw ikon, symboli i znaków"
361 "Wybierz plik z ikonami"
362 "Włącz ikony (symbole)"
363 "Kolor ikon" 
364 "Kolor tła ikon"

365 "Personalizacja krzywych"
//"366 "Personalizuj krzywe ->"
366 "Personalizuj krzywe"
367 "Ładuj profil krzywych..."
368 "Włącz krzywe"
369 "Wybierz plik z krzywymi"

370 "Pokrywanie krawędzi"
371 "Pokrywaj krawędzie"

372 "Włącz pokrywanie krawędzi"
373 "Próg pokrywania krawędzi"
374 "Kolor pokrywanych krawędzi"

375 "Zarządzanie zdalnymi wywołaniami spustu migawki"
376 "Parametry zdalnych wywołań spustu"
377 "Włącz zdalne wywoływanie spustu"
378 "Włącz synchronizację"
379 "Włącz opóźnianie synchronizacji"
380 "Opóźnianie synchronizacji 0.1ms"
381 "Opóźnianie synchronizacji 0.1s"

382 "Klawisz AF"
383 "Załaduj domyślne wartości parametrów"
384 "Ustawienia parametrów"

385 "Wyłącz Raw dla trybu sportowego"
386 "Wyłącz Raw @ Burst"
387 "Wyłącz Raw @ EV Bracketing"
388 "Wyłącz Raw dla samowyzwalacza"

389 "Wyjątki"
390 "Menu wyjątków RAW"
391 "Ostrzegać przy wyjątkach?"
392 "Auto.wybieraj 1szą pozycję @ menu"

393 "Time-out (0.1s)"
394 "Zdalna sychronizacja"
395 "Szybka kontrola wideo?"
396 "Temperatura"
397 "Pokazywać temperaturę?"
398 "Kontrolować jakość wideo?"
399 "Włącz zdalne powiększanie (Zoom)"
400 "Zoom Time-out 0.1s"
401 "Dźwięk przy uruchamianiu"
402 "Odejmuj przedrostek Raw"
403 "Odejmuj rozszerzenie Raw"
404 "Odejmij ciemniejsze na wejściu"
405 "Odejmij ciemniejsze na wyjściu"
406 "z"
407 "...%d plików więcej"
408 "Odejmowanie (Subtract)"
409 "Zastąp z zaznaczonym"
410 "Zapisz ustawienia"
411 "Wyświetlanie wideo Ev"
412 "  Wartość wymusz.powiększ.(Zoom)"
413 "Wymuszony Zoom"
414 "  Wyczyść przy starcie"
415 "Dodaj przyrostek raw"
416 " w skali Fahrenheita"
417 "Ładuj pokrywanie krawędzi"
418 "Zapisz pokrywanie krawędzi"
419 "Włącz w trybie przeglądarki"
420 "Dostępna pamięć wewnętrzna"
421 "Ładuj+ustaw powiększenie (Load+Set Zoom)"
422 "Blokuj pokrywanie krawędzi"
423 "Synchronizacja błysku na zamknięcie migawki"
424 "Format DNG"
425 "RAW w buforze pamięci podręcznej"
426 "Nie można załadować\nCHDK/badpixel.bin\nProszę uruchomić skrypt\nCHDK/SCRIPTS/TEST/badpixel.lua"
427 "Pokaż czas zapisu raw"
428 "Czwórki (Connect 4)"
429 "Przeciwnik:"
430 "Człowiek"
431 "Gracz 1 wygrał grę"
432 "Gracz 2 wygrał grę"
433 "Wygrałem"
434 "Gra zakończona remisem"
435 "Wyłącz Raw dla pokrywania krawędzi (EdgerOverlay)"
436 "Wyłącz Raw w trybie automatycznym"
437 "  TYLKO w wideo"
438 "  Zasilanie lampy błyskowej"
439 "Rozszerzenie pliku 'DNG'"
440 "DNG widoczne przez USB"
441 "Mastermind (Numerki/Cyferki)"
442 "dostępne kolory"
443 "na poprawnym polu"
444 "kolor odpowiedzi"
445 "BEZBŁĘDNIE :-)"
446 "GRA SKOŃCZONA"
447 "[<-][->] wybór kolumny"
448 "[GÓRA][DÓŁ] wybór koloru"
449 "[SET] następny rząd"
450 "NIE POWTARZAJ KOLORU"
451 "Resetuj pliki"
452 "Uruchom ponownie aparat..."
453 "Wymuszaj ręcznie lampę błyskową"
Advertisement