CHDK Wiki
Advertisement

10.8.2008 by KAMA

// CHDK language file
// Format of language line:
// <id> "<text>"
//  <id>  - should be positive number
//  <text> - any text enclosed into quotes
 
 1 "Hlavní menu"

 2 "Nastavení pro formát RAW"
 3 "Nastavení parametrů OSD"
 4 "Nastavení histogramu"
 5 "Nastavení zebry"
 6 "Nastavení skriptů"
 7 "Nastavení zobrazení"
 8 "Různé"
 9 "Debugger (ladění programu)"
 10 "Obnovit výchozí nastavení..."
 11 "Uložit nastavení..."

 12 "Zpět"


 13 "RAW"

 14 "Ukládat ve formátu RAW"
 15 "Sloučit dlouhodob. expozici"
 16 "Pouze první RAW v sérii snímků"
 17 "RAW soubor v adresáři s JPEG"
 18 "Prefix RAW souboru "
 19 "Přípona RAW souboru"


 20 "OSD"

 21 "Zobrazit OSD"
 22 "Zobrazit stav"
 23 "Zobrazit nastavení objektivu"
 24 "Zoom"
 25 "Zobrazit DOF kalkulátor"
 26 "Zobrazit hodiny"
 27 "Nastavit rozmístění prvků na OSD"
 28 "Baterie"


 29 "Histogram"

 30 "Zobr. živý histogram"
 31 "Struktura histogramu"
 32 "Režim histogramu"
 33 "Zobr. v histogr. pře/pod EXP"
 34 "Ignorov. hranič. špičky"
 35 "Automatická velikost"


 36 "Zebra"

 37 "Vykreslovat zebru"
 38 "Mód zebry"
 39 "Práh podexponování"
 40 "Práh přeexponování"
 41 "Obnovit výchozí zobrazení"
 42 "Obnovit OSD"
 43 "Kreslit přes zebru"


 44 "Skripty"

 45 "Otevřít skript ze souboru..."
 46 "Spoždění zahájení skriptu (.1s)"
 47 "Aktuální skript"
 48 "Parametry skriptu"


 49 "Nastavení zobrazení"

 50 "Jazyk..."
 51 "Kód. stránka"
 52 "RBF font menu..."
 53 "Barvy"
 54 "OSD - text"
 55 "OSD - pozadí"
 56 "Histogram"
 57 "Histogram - pozadí"
 58 "Histogram - okraj"
 59 "Histogram - EXP značky"
 60 "Zebra - podexponování"
 61 "Zebra - přeexponování"
 62 "Ikona baterie"
 63 "Menu - text"
 64 "Menu - pozadí"
 65 "Prohlížeč textů - text"
 66 "Prohlížeč textů - pozadí"


 67 "Různé"

 68 "Prohlížeč souborů"
 69 "Kalendář"
 70 "Prohlížeč textů"
 71 "Hry"
 72 "Baterka"
 73 "Ukázat splash po zavedení"
 74 "Použít zoom-páčku pro MF"
 75 "Tlačítko <ALT> módu"
 76 "Vykreslení palety"
 77 "Informace o programu"
 78 "Informace o paměti"


 79 "Debug"

 80 "Ukázat PropCases"
 81 "Stránka PropCase"
 82 "Ukázat ladicí hodnoty"
 83 "Prohlížení paměti"
 84 "Výpis RAM při ALT +/- stisku"
 85 "Vytvořit bootovací kartu..."


 86 "Baterie a místo na kartě"

 87 "Napětí MAX (mV)"
 88 "Napětí MIN (mV)"
 89 "Krokovat po 25"
 90 "Zobrazovat procenta"
 91 "Zobrazovat napětí"
 92 "Zobrazovat ikonu"


 93 "Prohlížeč textů"

 94 "Otevřít nový soubor..."
 95 "Otevřít naposledy otevřený"
 96 "Vybrat RBF font"
 97 "Kódová stránka"
 98 "Zalamovat slova"
 99 "Povolit aut. posouvání"
100 "Prodleva aut. posouvání (s)"


101 "Hry"

102 "Reversi"
103 "Sokoban"


104 "*** Výchozí nastavení ***"

105 "Opravdu vrátit nastavení na výchozí hodnoty?"

106 "*** Informace o programu ***"
107 "CHDK Ver: %s, #%s\nDatum:  %s\nČas:  %s\nPřístr: %s\nFW Ver: %s\nCompiler: %s"

108 "*** Informace o paměti ***"
109 "Volná paměť: %d bytů"

110 "*** Informace ***"
111 "Prosím přepněte přístroj\ndo PLAY módu\na zkuste to znovu. :)"

// file browser titles
112 "Prohlížeč souborů"
113 "Výběr souboru skriptu"
114 "Výběr textového souboru"
115 "Výběr RBF-font souboru"
116 "Výběr souboru jazyka"

// for calendar
117 "Leden"
118 "Únor"
119 "Březen"
120 "Duben"
121 "Květen"
122 "Červen"
123 "Červenec"
124 "Srpen"
125 "Září"
126 "Říjen"
127 "Listopad"
128 "Prosinec"

129 " Po"
130 " Ut"
131 " St"
132 " Čt"
133 " Pá"
134 " So"
135 " Ne"

136 "Dnes:"

// messagebox buttons
137 "Ok"
138 "Ano"
139 "Ne"
140 "Zrušit"

// OSD layout editor
141 "Histogram"
142 "DOF kalk."
143 "RAW/SCR/EXP"
144 "Soubor hodnot"
145 "Ikona baterie"
146 "Text baterie"
147 "Hodiny"

// palette
148 " Stiskni SET pro vykreslení barvy "
149 "   Stiskni MENU pro ukončení  "
150 "Barva"
151 "%s pro výběr barvy"

// reversi
152 "*** Výsledek hry ***"
153 "Vyhrál jsi! :)"
154 "Prohrál jsi! :("
155 "Remíza! :/"

156 "*** Chybný tah ***"
157 "Sem nelze táhnout!"
158 "Toto pole není prázdné!"

159 "Na tahu: Ty   "
160 "Na tahu: Počítač"
161 " KONEC "
162 " Bílá Černá "

163 "*** O hře ***"

// sokoban
164 "Obtížnost"
165 "   Tahy"
166 "*** K O N E C ***"
167 "Skvěle!\n zvládl jsi to! "

// console
168 "*** SPUŠTĚN ***"
169 "*** PŘERUŠEN ***"
170 "*** UKONČEN ***"

// file browser
171 "*** Vymazat adresář ***"
172 "Opravdu smazat\nVŠECHNY soubory \nz vybraného adresáře?"
173 "*** Vymazat soubor ***"
174 "OPRAVDU vymazat\nvybraný soubor?"

// benchmark
175 "Výkonostní testy"
176 "Výpočet..."
177 "Testování stiskněte [set] pro zahájení"
178 "Obrazovka"
179 "Zápis     :"
180 "Čtení     :"
181 "Paměť"
182 "Flash-karta"
183 "Zápis (RAW) :"
184 "Zápis (Mem) :"
185 "Zápis (64k) :"
186 "Čtení (64k) :"

187 "Zakázat vypnutí LCD"

188 "Vyjmout"
189 "Kopírovat"
190 "Vložit"
191 "Smazat"
192 "Inverze výběru"
193 "*** Vyjmutí souborů ***"
194 "Opravdu vyjmout\n%d vybraných souborů\nz %s/?"
195 "*** Kopírování souborů ***"
196 "Opravdu kopírovat\n%d vybraných souborů\nz %s/?"
197 "*** Mazání souborů ***"
198 "Opravdu vymazat\n%d vybraných souborů?"
199 "Moment prosím..."

200 "Zobrazovat mřížku"
201 "Otevřít mřížku ze souboru..."
202 "Čáry"
203 "Mřížka"
204 "Výběr souboru s mřížkou"
205 "Aktuální mřížka"

206 "Redukce šumu"

207 "Potlačit barvy mřížky"
208 "Barva čar"
209 "Barva výplně"

210 "DOF kalkulátor"
211 "DOF kalkulátor"
212 "Canon subj.vzd. jak před.rov.ostr." 
213 "Použít EXIF subj. vzdál. (PC65)"
214 "Zobr. subj. vzdál. ve smíš."
215 "Zob. přední rov.ostr. ve smíš."
216 "Zob. zadní rov.ostr. ve smíš."
217 "Zob. hyperf.vzdál. ve smíš."
218 "Zob. hloub. ostr. ve smíš."


219 "Smíšené hodnoty"
220 "Smíšené hodnoty"
221 "Zobr. v módu náhledu"	
222 "Zobrazit zoom"		
223 "Zobrazit 'skutečná' clona"
224 "Zobrazit 'skutečné' ISO"
225 "Zobrazit 'Market' ISO"
226 " Zobr. ISO jen při nast. autom. ISO"
227 "Zobr. nast. expozice Ev (Tv+Av)"
228 "Zobr. naměřené Ev (Bv+Sv)"
229 "Zobr. nastav. Bv (hod. jasu)"
230 "Zobrazit naměřené Bv"
231 "Zobr. hodn. přeexp. (ne blesk!)"
232 "Zobr. jas scény"

233 "Nastavení videa"
234 "Nastavení videa"
235 "Video mód"
236 "Datový tok videa"
237 "Kvalita videa"


238 "Rozšířené možnosti"
239 "Rozšířené možnosti"
240 "Překrytí rychlosti závěrky"
241 "     koeficient"
242 "Překrytí hodnoty clony"
243 "Překrytí hodnoty ISO"
244 "     koeficient"
245 "Překrytí subj. vzdál."
246 "   koeficient (mm)"

247 "Brack. v souvis. režimu"
248 "Bracketing v souvisl. režimu"
249 "Hodnota TV Bracketingu"
250 "Hodnota AV Bracketingu"
251 "Hodnota ISO Bracketingu"
252 "     koeficient"
253 "Subj. rozestup Bracketu(MF)"
254 "     koeficient (mm)"
255 "Typ Bracketingu"

256 "Autostart"
257 "Povolit dálk. ovládání (USB)"

258 "Řízení expozice (bez blesku)"
259 "Řízení expozice (bez blesku)"
260 "Přepočítat expozici"
261 "TV expozice - přepoč. poř."
262 "AV expozice - přepoč. poř."
263 "ISO expozice - přepoč. poř."

264 "Vymazat hodn. překr. při spušť."

265 "Zobr. hodn. 'Canon' přeexp."

266 "Zpracování RAW"
267 "Prosím přepněte fotoaparát\ndo režimu focení a zhotovte\njednu fotografii."
268 "Výběr RAW souboru"
269 "RAW suma"
270 "RAW průměr"
271 "Nedostatek místa na kartě:\n%dM požadováno, %dM k dispozici."

272 "Zobrazit OSD v módu náhledu"
273 "Spuštění seznamu úkolů"
274 "Subj. vzdál od čoček"

275 "Vymaz. hodn. bracketu & spušť."

276 "Vytvořit kartu se dvěma oddíly"
277 "Přepnout oddíly"
278 "Tímto se ZNIČÍ VŠECHNA DATA\nna kartě. Pokračovat?"
279 "Tato karta má pouze jeden oddíl"
280 "Chyba"
281 "Varování"
282 "Informace"
283 "RGB zebra (pouze přeexp.)"

284 "Stav ND filtru"

285 "Zobr. mřížku v histogramu"

286 "OSD varování"
287 "OSD pozadí varování"
288 "Barva ikony zbýv. místa"
289 "Zobr. ikonu místa na kartě"
290 "Zbývající místo"
291 "Zobr. místo na kartě v proc."
292 "Zobr. místo na kartě v MB"
293 "Prostor Text"
294 " Zobrazit počet zbýv. RAW"
295 "Zbývající pro RAW"

296 "Zobrazit stav RAW"

297 "Zobraz. hodnot při videu"

298 "  Druh koef. závěrky"
299 "Uživatel. menu aktivní"
300 "Uživatelské menu"
301 " "

302 " Zvětš. čočky adapt., 100=1x"
303 "Zobr. indikát. místa"
304 " Velikost na display"
305 " Šířka/Výška"
306 " Prah. limit v %"
307 " Prah. limit v MB"
308 "Jednotka varování"
309 " Prahov. limit varování"
310 "Povolit optický ZOOM"
311 "Hodiny"
312 "Nastavení hodin"
313 "Formát hodin"
314 "Barva pozadí zbývajícího místa"
315 "Indikace 12h času "
316 "Zobr. při polovič. namáčk."

317 "Nastavení zobrazení RAW"
318 "RAW"

319 "Nastavení zobr. místa na kartě"
320 "Místo na kartě"

321 "Uživatelské Auto ISO"
322 "Uživatelské Auto ISO"
323 "Povolit uživ. Auto ISO"
324 "Min. rychlost závěrky"
325 "Uživ. koefic. (1/FL/koef.)"
326 "IS koeficient (Tv*koef.)"
327 "Max ISO HI (x10)"
328 "Max ISO AUTO (x10)"
329 "Min ISO (x10)"

330 "Barva textu titulku menu"
331 "Barva pozadí titulku menu"
332 "Barva textu cursoru"
333 "Barva pozadí cursoru"
334 "Centrovat Menu"
335 "Ztlumit zvuk při zoomování"

336 "Odstr. vadných pixelů"
337 "Vyp."
338 "Prům."
339 "RAWconv"

340 "Překrytí"
341 "Překrytí pozadí"
342 "Zakázat překrytí"
343 " Včet. AutoIso & Bracketing"
344 " Skrýt v "
345 "Zakázat @ Video Rec?"
346 "Zobr. zbýv. čas videa"
347 " Frekv. obnovení (sec)"
348 "Zbývající čas videa"
349 "Mazat param. videa při startu"
350 "Povolit rychlé nastavení Ev"
351 "  Krokovat po (1 EV)"
352 "EV korekce"
353 "Opravdu vymazat VŠECHNY\nRAW soubory bez odpovídajících JPG\nv DCIM adresáři?"
354 "Opravdu vymazat VŠECHNY\nRAW soubory bez odpovídajících JPG\nve vybraném adresáři?"
355 ""Opravdu vymazat VŠECHNY\nRAW soubory bez odpovídajících JPG\n(Vyjma označenýc)"
356 "Funkce čištění RAW\nse nedá aplikovat na tuto položku"
357 "*** Čištění RAW souborů ***"
358 "Čištění RAW"
 
359 "Uživatel. menu jako základní"

360 "Font symbolů"
361 "Výběr souboru se Symboly"
362 "Povolit symboly"
363 "Barva textu symbolů" 
364 "Barva pozadí symbolů"

365 "Uživatelské tonální křivky"
366 "Uživatelské tonální křivky"
367 "Otevřít profil křivky..."
368 "Povolit křivky"
369 "Výběr souboru s křivkami"

370 "Překrytí okrajů"
371 "Překrytí okrajů"

372 "Povolit překrytí okrajů"
373 "Práh překrytí okrajů"
374 "Barva překrytí okrajů"

375 "Parametry dálk. spouště"
376 "Parametry dálk. spouště"
377 "Povolit dálk. spoušť"
378 "Povolit synchronizaci"
379 "Povolit synchr. prodlevu"
380 "Synchr. prodleva 0.1ms"
381 "Synchr. prodleva 0.1s"

382 "AF key"
383 "Nahrát vých. hodnoty param."
384 "Nastavení parametrů"

385 "Zakázat Raw @ Sport"
386 "Zakázat Raw @ Burst"
387 "Zakázat Raw @ EV Bracketing"
388 "Zakázat Raw @ Timer"

389 "Vyjímky"
390 "Menu vyjímek RAW"
391 "Varovat při vyjímkách"
392 "Vždy vybrat první v menu"

393 "Prodleva (0.1s)"
394 "Synchroniz. dálk. spoušť"
395 "Rychlé ovlád. videa"
396 "Teplota"
397 "Zobrazit teplotu"
398 "Řídit kvalitu videa"
399 "Povolit dálkový Zoom"
400 "Prodleva Zoomu 0.1s"
401 "Zvuky při startu"
402 "Prefix odečteného RAW"
403 "Přípona odečteného RAW"
404 "Odeč. vstup. tmavé hodn."
405 "Odeč. výstup. tmavé hodn."
406 "od"
407 "...%d více souborů"
408 "Odečítání"
409 "Odečíst od označeného"
410 "Ukládat parametry"
411 "Zobrazení Video Ev"
412 "  Hodnota překrytí Zoom"
413 "Překrytí Zoom"
414 "Nulovat na začátku"
415 "Připojit RAW příponu"
416 " ve Fahrenheitech"
417 "Otevřít překrytí okrajů"
418 "Uložit překrytí okrajů"
419 "Povolit v Prohlížení"
420 "Volná vnitřní paměť"
421 "Otevřít + nastavit Zoom"
422 "Zamknout překrytí okrajů"
423 "Synch.blesku na zadní lamelu"
424 "DNG formát"
425 "RAW buffer uložen"
426 "Nemohu otevřít CHDK/badpixel.bin\nProsím spusť \nCHDK/SCRIPTS/TEST/badpixel.lua"
427 "Ukázat ukládací čas RAW"
428 "Čtveřice"
429 "Soupeř:"
430 "Člověk"
431 "Hráč č.1 vyhrál"
432 "Hráč č.2 vyhrál"
433 "Porazil jsem Tě"
434 "Nerozhodně"
435 "Zakázat RAW @ překrytí okrajů"
436 "Zakázat RAW @ Auto Mode"
437 "Povolit blesk ve videu?"
438 "  Výkon blesku"
439 "´DNG´ přípona"
440 "DNG viditelné přes USB"
441 "Mastermind"
442 "dostupné barvy"
443 "na správné místě"
444 "odpovídající barvy"
445 "SPRÁVNĚ :-)"
446 "KONEC HRY"
447 "[<-] [->] vyber sloupec"
448 "[UP] [DOWN] vyber barvu"
449 "[SET] další řádek"
450 "Žádná barva 2x"
451 "reset souborů"
452 "restartuj přístroj ..."
453 "Ručně uvolni blesk"
Advertisement