CHDK Wiki
Advertisement

uBASIC скриптове[]

Script

Меню Скрипт

Script

Скрипт в действие – Exposure Bracketing


CHDK позволява автоматизиране на камерата с използване на скриптове – това са малки и лесни за писане програми, писани на специална, олекотена версия на езика BASIC. Тези скриптове се използват основно за многокадрова експонация (exposure bracketing), focus bracketing, интервалометър, както и за много други цели. (Примери)


Как да стартираме скрипт:

  • Изтеглете от интернет, или напишете собствен скрипт, после го сложете в директорията CHDK/SCRIPTS/ на SD картата.
  • Влезте в меню Скрипт, заредете скрипта, нагласете параметрите както е нужно и излезте от менюто.
  • Докато още сте в режим <ALT>, просто натиснете докрай {button|спусъка}} и скрипта ще стартира. По време на изпълнението на скрипта ще се покаже мини-конзола, позволяваща да се следи състоянието на скрипта.
Забележка: Добре е опцията Review от нормалното меню на камерата да бъде изключена.
  • Можете да пресъснете изпълнението на вече стартиран скрипт като натикнете спусъка отново. Ако искате само временно да спрете изпълнението на скрипта, излезте от режим <ALT>. Когато отново влезете в режим <ALT>, скрипта ще продължи изпълнението си от където е бил прекъснат.


Оттук можете да изтеглите няколко готови скрипта:


Ако имате желание да модифицирате някой от готовите скриптове, или да напишете собствен:

Advertisement