CHDK Wiki
Advertisement

Ръководство: RBF шрифтове[]

Изтегляне на RBF шрифтове[]

Можете да изтеглите няколко безплатни шрифта по-долу, конвертирани в RBF формат и с коригирани разстояния между занаците.

Codepage Win1252 - West European Latin

Ръководство: Как се правят RBF шрифтовете[]

Ако искате да конвертирате някой TrueType шрифт в RBF формат (с какъвто работи камерата), ще ви трябва подходящ конвертор. В това ръководство се използва rbfEditor. Трябва да отбележим, че този редактор е само за следните кодови страници: Win1250 (East European Latin), Win1251 (Cyrillic), Win1252 (West European Latin).
Ето как се правят RBF шрифтове:

  • Изтеглете и инсталирайте rbfEditor.
  • От менюто Service>Settings изберете подходящата кодова страница за ващия език.
  • Направете си текстов файл, с който можете да тествате дали разстоянията между знаците са равни. Например, създайте файл "chartest.txt" и сложете в него следния текст: "1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" и т.н.
Rbfedit1

Редакторът rbfEditor

  • От меню File>Import изберете TrueType шрифт, стил и размер.
Rbfedit2
  • Сега можете да запишете шрифта като RBF, но не си мислете, че импортирането е минало без проблеми ;) Някои знаци имат по-големи разстояния отстрани отколкото други. Погледнете знаците "j", "y", "V" и "Y" в този пример.
Rbfedit3
  • С двойно щракване върху знак го отваряте за редакция. Сега ще видите големите разстояния острани. Повечете знаци от примера имат един ред пиксели отляво и отдясно и три реда отдолу. Но гореспоменатите знаци имат два реда отляво и един ред отдясно в повече. Затова в този случай използваме стрелките наляво и надясно и плъзгача отдолу, за да коригираме това.
  • Повторете горната стъпка за другите знаци, които не са импортирани коректно. Внимание: Този редактор няма undo функционалност! Записвайте от време на време работата си, тъй като лесно се допускат грешки.
Rbfedit4
  • Когато вече сте доволни, запишете окончателно RBF шрифта. Кръстете го с име от рода на Arial16b.rbf, така че лесно да се познава, че той е Arial, 16 пункта, удебелен (bold). Името е удобно да бъде 11+3 символа дълго. Ако е по-дълго, няма да се покаже правилно във файловия мениджър на CHDK. Също така внимавайте за коя кодова страница е предназначен шрифта.
Advertisement