CHDK Wiki
Advertisement

Пригаждане на CHDK за други платформи[]

ВЪПРОС. Какви са необходимите стъпки за пренасяне на CHDK за друга камера от семейството на DIGIC II, която в момента не се поддържа?[]

ОТГОВОР. Следва кратко описание относно идеята на тази процедура. По-подробни обяснения можете да научите от ликновете по-долу, особено от този.

  • Първо ще ви трябва или оригинален фирмуер или dump на фирмуера от вашата камера.
Този dump може да бъде получен от специализиран firmware dumper, който трябва да се нагоди за вашата камера.
Един от файловете, който се съдържа в оригинален update за фирмуера (WriterInFIR.bin), е бил променен по такъв начин, че при зареждане на този update, ще се получи разпечатка (dump) на фирмуера на камерата върху SD картата.
  • Създайте поддиректория за вашия модел камера и версията на фирмуера й (можете просто да копирате някоя от вече съществуващите).
  • Открийте адресите на буферите за RAW, видео и екрана.
  • Модифицирайте в кода тези адреси и константи.
  • Проверете "драйвера" за клавиатурата (константите за бутоните).
  • Проверете адресите на автоматично откритите функции. Ръчно коригирайте или открийте правилните адреси за някои от тях с дисасемблер, примерно IDA Pro.Връзки:

Инструкция
Често задавани въпроси - Vitaly
Компилиране на CHDK под Linux
Списък на Property Cases

Advertisement